Genveje


Læsevejledning i grundskolenLæsevejledning i grundskolen

Uddannelse der giver dig kompetencer til at iværksætte og facilitere kollegiale læreprocesser, samt formidling af viden om skriftsprogsudvikling til kolleger, ledelse og forældre.

Hensigten med uddannelsesretningen Læsevejledning i grundskolen er at uddanne ressourcepersoner og vejledere inden for læsning og skrivning i hele skoleforløbet.

Din nye kompetenceprofil

Når du har afsluttet Pædagogisk diplomuddannelse i Læsevejledning i grundskolen, gør din nye kompetenceprofil dig i stand til, at:

  • fungere som inspirator, vejleder og koordinator for skolens arbejde med udvikling af sprog- og læseudvikling.
  • fortolke og formidle screeningsresultater til kolleger, ledelse og forældre.
  • vejlede kolleger om indhold, metoder og materialevalg.
  • udrede individuelle læsevanskeligheder.

For at opnå uddannelsesretningen Læsevejledning i grundskolen skal alle uddannelsens fagmoduler indgå:

  1. Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse
  2. Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse
  3. Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Udover de tre fagmoduler, skal man have de obligatoriske moduler Pædagogisk viden og forskning, Undersøgelse af pædagogisk praksis samt afgangsprojekt.

Læs om det samlede udbud, kursusdage, pris og tilmelding for den pædagogiske diplomuddannelse ved Københavns Professionshøjskole her.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk