Genveje


Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogs- undervisning 0.-3. klasseSkriftsprogstilegnelse og skriftsprogs- undervisning 0.-3. klasse

Vær med til at tegne din skoles læseprofil

10 ECTS 

Med dette modul får du kompetencer til, at vejlede og inspirere dine kolleger til, at udvikle en differentieret begynderlæseundervisning, der bygger på forskningsbaseret viden om den tidlige læse- og skriveudvikling. 

Det får du ud af modulet 

Med dette modul:
  • får du indsigt i teori og metode indenfor læseproces, skriftsprogstilegnelse og-undervisning. 
  • får du viden om forudsætninger for læsning og kan anvende denne i kommunikation om elevens skriftsprogsudvikling. 
  • kan du reflektere, analysere og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogsundervisning og skriftsprogstilegnelse i 0.-3. klasse på baggrund af indsigt i læseudvikling. 
  • kan du vejlede og videreformidle viden om læsning og skrivning til pædagoger, lærere, ledelse og forældre. 

Det faglige indhold 

På modulet vil du bl.a. beskæftige dig med læsningens komponenter, den typiske læseudvikling, afkodningsstrategier, begyndende læseforståelsesstrategier, og forskellige metoders fordele og ulemper.

Du vil lære om målsætning og evalueringsredskaber. 

Modulet går på to ben: Der arbejdes både med teorier og forskning inden for skriftsprogstilegnelse og med teorier og forskning inden for vejledning. Der vil således også være fokus på læsevejlederens samarbejde med kolleger, forældre, elever og skoleledelse. 

Målgruppe 

Lærere med særlig interesse for læsning, der ønsker at blive eller er læsevejledere i grundskolen, og som ønsker at styrke skolens arbejde med læsning og skrivning i indskolingen. 

Eksamen 

Eksamen afholdes som en ekstern prøve. 

Læs om det samlede udbud, kursusdage, pris og tilmelding for den pædagogiske diplomuddannelse ved Københavns Professionshøjskole her.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk