Genveje


Skriftsprogs- vanskeligheder 0. - 10. klasseSkriftsprogs- vanskeligheder 0. - 10. klasse

Få mere viden om skriftsproglige vanskeligheder, og opnå færdigheder i at afdække, vurdere og tilrettelægge en inkluderende undervisning for elever med læse- og skrivevanskeligheder.

10 ECTS 

Lær om dysleksi, om sprogforståelsesvanskeligheder og om mere sammensatte vanskeligheder. Hvad er kendetegnene, og hvordan kan du som læsevejleder bidrage til en succesfuld undervisning? 

Det får du ud af modulet 

Med dette modul: 
  • får du viden om skriftsprogsvanskeligheders fremtrædelsesformer. 
  • kan du identificere og afdække skriftsprogsvanskeligheder, herunder tidlige tegn. 
  • kan du anvende din viden og færdigheder til kollegial vejledning. 
  • kan du planlægge og gennemføre forebyggende og foregribende undervisning. 

Det faglige indhold 

På modulet vil du beskæftige dig med teori og metode indenfor læse- og skrivevanskeligheder og kollegial vejledning. 

Vi vil arbejde med karakteristik af skriftsprogsvanskeligheder, herunder dysleksi. 

Du vil få redskaber til planlægning og gennemførelse af differentieret undervisning, med særlig fokus på elever i skriftsprogsvanskeligheder. 

Såvel forebyggende og foregribende som indgribende undervisning vil indgå i modulet. 

Målgruppe 

Lærere med særlig interesse for læsning, der ønsker at blive eller er læsevejledere i grundskolen, og som ønsker at styrke skolens arbejde med elever i læse- og skrivevanskeligheder på alle klassetrin. 

Eksamen 

Ekstern prøve. 

Læs om det samlede udbud, kursusdage, pris og tilmelding for den pædagogiske diplomuddannelse ved Københavns Professionshøjskole her.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk