Genveje


Matematikvejleder RMatematikvejleder R

Matematikvejlederuddannelsen kvalificerer matematiklærere til at varetage udviklende, rådgivende, koordinerende og styrende funktioner i forbindelse med skolens undervisning i matematik.

Matematikvejlederen vil kunne planlægge, gennemføre og evaluere pædagogisk undervisning og aktiviteter inden for matematikundervisningen med henblik på at kunne vejlede kolleger og ledelse.

Din nye kompetenceprofil

Når du har afsluttet Pædagogisk diplomuddannelse som Matematikvejleder, gør din nye kompetenceprofil dig i stand til, at

  • vejlede kolleger og ledelse om indhold, metoder og materialer i matematikundervisning
  • bidrage til udvikling af evalueringskultur for matematikfaget
  • initiere og bidrage til matematikfaglig debat og udvikling
  • gøre brug af fagdidaktisk forskning og forsøgsarbejde

For at opnå uddannelsesretningen Matematikvejleder skal alle tre fagmoduler tages:

  1. Faglig vejledning i skolen
  2. Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget
  3. Elever med særlige behov i matematikundervisningen

Udover de tre fagmoduler, skal man have de obligatoriske moduler Pædagogisk viden og forskningUndersøgelse af pædagogisk praksis samt afgangsprojekt.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold