Genveje


Elever med særlige behov i matematik­undervisningElever med særlige behov i matematik­undervisning

Få viden om og kompetencer til at iværksætte tiltag for elever med særlige behov i matematikundervisningen

10 ECTS

Modulet ruster dig som matematikvejleder til at kunne vejlede dine kolleger om pædagogiske og didaktiske undervisningstiltag til elever med særlige behov i matematik. 

Det får du ud af modulet

På dette modul får du:
  • viden om forskellige definitioner og kategoriseringer af elever med særlige behov
  • kendskab til adfærdsbeskrivelser af elever med særlige behov
  • et indblik i nationale- og internationale forskningsresultater om læring og undervisning af elever med særlige behov i matematikundervisningen 
  • kompetencer til at kortlægge og undervise elever med særlige behov
  • kompetencer til at informere- og rådgive kolleger, ledelse og ressourcepersoner i mulige tiltag 

Det faglige indhold 

Modulets faglige indhold er baseret på teorier om elevers vanskeligheder ved læring af matematik, med inddragelse af nationale og internationale forskningsresultater. 

Der vil være fokus på inklusion, tidlig indsats, differentierede undervisningsmetoder og hjælpemidler. 

Du vil få viden om anvendelse af observationer, interview og test til kortlægning af forudsætninger og potentialer hos elever med særlige behov. 

Undervisningen organiseres som en kombination af oplæg, fælles dialog, gruppearbejde, øvelser og selvstudie. 

Målgruppe

Modulet retter sig mod matematiklærere. 

Eksamen

Eksamen afholdes som en ekstern prøve. 

Læs om det samlede udbud, kursusdage, pris og tilmelding for den pædagogiske diplomuddannelse ved Københavns Professionshøjskole her.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk