Genveje


Medier og kommunikationMedier og kommunikation

PD i Medier og kommunikation giver dig viden om it og mediers dannelses- og samfundsmæssige betydning for de pædagogiske praksisfelter.

Uddannelsen sigter på, at du kan varetage pædagogiske opgaver med medier og kommunikation og tilegne dig pædagogiske forudsætninger for at kunne varetage læreprocesser om og med medier og it. Uddannelsen giver dig forståelse for mediers betydning for børn, unge og voksnes socialiserings- og læreprocesser, herunder indsigt i mediepædagogiske og didaktiske læreprocesser.

Din nye kompetenceprofil

Når du har afsluttet Pædagogisk diplomuddannelse som Medier og kommunikation, gør din nye
kompetenceprofil dig i stand til, at:

 • Anvende metoder og redskaber til mediepædagogisk produktion og refleksion
 • Undervise og vejlede i medierelaterede læreprocesser
 • Analysere og vurdere pædagogisk arbejde i relation til feltet medier og kommunikation
 • Facilitere udviklingsarbejder inden for medier, informationsteknologi og kommunikationsprocesser
 • Arbejde med mediepædagogisk vejledning i et organisationsperspektiv

For at opnå en diplom i Medier og kommunikation skal du, udover de tre obligatoriske moduler Pædagogisk viden og forskning, Undersøgelse af pædagogisk praksis og afgangsprojekt, vælge 3 af følgende fagmoduler:

 • Mediekultur
 • Mediepædagogik og –didaktik
 • Mediepædagogisk håndværk
 • Læring og læringsressourcer
 • Vejledning og organisatoriske læreprocesser
 • Informationskompetence
 • Kultur, fortællinger og genrer

Kontakt os hvis du eller din arbejdsplads er interesseret i ovenstående valgmoduler.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk