Genveje


MusikMusik

Uddannelsen, der giver dig kompetencer til at varetage musikalske undervisnings- og formidlingsopgaver, samt udvikle musikalske tilbud og oplevelser for børn og unge.

Målgruppe og kompetencer

På kurserne vil du få styrket dine kompetencer til at udvikle det pædagogiske arbejde med musik – i folkeskole, musikskole, SFO/klubber m.fl. Fokus er på læring i grupper og på folkeskolens alderstrin, men omfatter musik-pædagogik i bred forstand.

Kurserne er for dig, som i praksis ønsker at arbejde mere nuanceret som musiklærer, musikpædagog eller formidler. Målet er, at du gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering udbygger dine personlige og faglige kompetencer inden for det pædagogiske arbejde med musik.

Uddannelsesretningen Musik

En samlet pædagogisk diplomuddannelse (PD) består af tre fagmoduler og modulerne pædagogisk viden og forskning, undersøgelse af pædagogisk praksis samt et afgangsprojekt. Man kan dog også nøjes med at tage et relevant musikmodul og derefter eventuelt gå videre med resten af PD, hvis man har lyst og mod på det.

De tre nationale musikfagmoduler, hvoraf Københavns Professionshøjskole udbyder de to første, er følgende: 

Københavns Professionshøjskole samarbejder med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) og Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) om uddannelsen.

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk