Genveje


MusikpædagogikMusikpædagogik

Ønsker du at indgå i et tværprofessionelt samarbejde om udvikling af musikpædagogik og musikpædagogisk praksis? Så er dette modul relevant for dig, som er musikuddannet, folkeskole- eller musiklærer.

Modulet er særligt henvendt til musikskolelærere, musikuddannede, folkeskolelærere eller pædagoger med en musikprofil, som ønsker at indgå i tværprofessionelt samarbejde om udvikling af musikpædagogik og musikpædagogisk praksis. Et særligt fokus er folkeskolereformen og den åbne skole. Undervisningsforløbet veksler mellem korte oplæg, praktiske øvelser, gruppedrøftelser og tekstlæsning.

Det får du ud af modulet

  • Du opnår refleksions-, analyse- og handlekompetencer i musikpædagosike teorier og metoder. 
  • Du medvirker til fortsat udvikling af faglig-pædagogisk musikundervisning og musikaktiviteter, teoretisk såvel som praktisk.
  • Du får indsigt og erfaring med æstetiske læreprocesser

Det faglige indhold

På kurset arbejder vi konkret med at identificere, beskrive og analysere egen og andres praksis, samt fag-, lærings- og professionssyn. Dette gøres med henblik på at kvalificere og videreudvikle musikalske læringsmiljøer. Derudover arbejder vi med musikdidaktiske grundbegreber, positioner og musikpædagogisk retninger. Derved opnås kvalifikationer til at planlægge og gennemføre det gode musikpædagogiske undervisningsforløb. 

Målgruppe

Uanset om du er lærer, formidler eller leder vil du få styrket dine kompetencer til at udvikle pædagogisk arbejde med musik – i folkeskole, musikskole, SFO/klubber m.fl..

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk