Genveje


Projektledelse og organisationsudviklingProjektledelse og organisationsudvikling

Bliv bedre til at lede og gennemføre udviklingsarbejder og forandringsprocesser i praksis og opnå kompetencer til at arbejde konsultativt med udviklingsprojekter.

Hastige forandringer i form af reformer og nye strukturer præger samfundsudviklingen - både på institutions- og ledelsesplan. Krydspresset mellem centralisering og decentralisering af opgaver udfordrer velfærdsinstitutioners arbejde og organisering. Det byder på nye måder at organisere hverdagen på og nye (sam)arbejdsformer, hvor de gode og kreative løsninger eksempelvis findes på tværs af professionelle og institutionelle grænser.

Når institutioner skal tage hånd om de nye forandringsprocesser, er det især kompetencer indenfor projektledelse og organisationsudvikling, der er i fokus. 

Målgruppen er først og fremmest ledere, mellemledere, lærere, pædagoger og/eller initiativpersoner i organisationer med pædagogisk virksomhed. I bredere forstand er uddannelsen rettet mod mennesker, der har - eller ønsker at få - ansvar for at lede projekter i private eller offentlige virksomheder samt konsulenter eller kommende konsulenter.

Din nye kompetenceprofil

Når du har afsluttet Pædagogisk diplomuddannelse i Projektledelse og Organisationsudvikling, gør din nye kompetenceprofil dig i stand til, som konsulent eller projektleder, at

  • deltage i, planlægge, lede og evaluere projekter og udviklingsarbejder, der sigter på målrettet udvikling og forandring i pædagogiske institutioner.
  • udvikle egen praksis i forhold til organisationsudvikling, projektledelse og projektkonsultation i tæt samspil med teori.

Udover de tre obligatoriske moduler Pædagogisk viden og forskning, Undersøgelse af pædagogisk praksis og afgangsprojekt, rummer uddannelsen en række valgmoduler.

Du har mulighed for at læse mere om uddannelsen og de enkelte valgmoduler i Studieordningen, eller klikke dig ind på de moduler vi udbyder på Københavns Professionshøjskole.

Kontakt os hvis du eller din arbejdsplads er interesseret i nedenstående valgmoduler, som udbydes af Københavns Professionshøjskole:

  1. Den udviklende organisation
  2. Ledelse af forandringsprocesser
  3. Konsulentarbejdets metoder

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk