Genveje


Konsulentarbejdets metoderKonsulentarbejdets metoder

10 ECTS

Modulet er tonet særligt til pædagogiske vejledere, der ønsker at udvikle kompetencer til at sætte egen specialviden i spil ved at kunne stille de relevante spørgsmål og være med til at igangsætte og motivere udvikling og tiltag drevet af pædagogerne i institutionerne.

Derfor er det nødvendigt at bygge ovenpå de pædagogiske vejlederes viden, så de udvikler kompetencer i retning af at facilitere pædagogiske processer i institutionerne.  Modulet arbejder konkret med at identificere, beskrive og analysere (egen) konsulent-/vejlederrolle med henblik på at vælge hensigtsmæssige interventionsformer.

På modulet opnår den studerende viden om teorier og metoder, der belyser konsulentens opgaver og funktioner i praksis; herunder forskellige kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod organisationens potentielle udvikling.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk