Genveje


Vejledningsmetoder og -processerVejledningsmetoder og -processer

Opnå konkrete færdigheder i at vejlede, og styrk dine kompetencer til at facilitere vejledningsprocesser i en organisatorisk kontekst.

10 ECTS

På modulet bliver du klædt på til at varetage udviklingen af en læringsorienteret og refleksiv kultur i din organisation gennem analyse og håndtering af individuelle processer og etiske dilemmaer i vejledningssammenhænge. 

Det får du ud af modulet 

Med dette modul: 
  • får du kvalificeret din viden om vejledningsprocesser, så du bliver i stand til at vælge og begrunde rammesætninger og procesledelse af konkrete vejledningsforløb. 
  • får du trænet konkrete metoder og teknikker til at gennemføre vejledningssituationer. 
  • kan du facilitere et anerkendende og udfordrende læringsmiljø med opmærksomhed på etiske problemstillinger. 
  • kan du analysere og evaluere egne vejledningsforløb og iagttagelsespositioner. 

Det faglige indhold

På modulet vil du beskæftige dig med vejledningsteorier og -metoder. 

Vi vil sætte fokus på praksis, herunder afklaring af kontekst, forhandling af kontrakt i vejledningsforløb og facilitering af vejlednings- og forandringsprocesser. 

Du vil blandt andet arbejde med procesledelse og procesanalyse, sprogets betydning i vejledning samt feedback og feedforward processer i vejledningsforløb. 

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med vejledning og supervision i praksis. Du er fx lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, fysio- eller ergoterapeut. 

Eksamen

Ekstern prøve. 

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk