Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Dette uddannelsesforløb strækker sig over to år og omfatter to diplommoduler, hvor der i forløbet sættes særligt fokus på praktisk supervisions træning.

Forløbet er tilrettelagt i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og Center for HR, Region Hovedstaden, hvor Center for HR, Region Hovedstaden bidrager med de faste supervisorer der indgår i den praktiske træning på modulerne.

Det første år gennemføres det sundhedsfaglige diplommodul Supervision, coaching og mentorskab på 10 ECTS point.

Deltagerne inddeles første dag i grupper på ca. 8-10 der tildeles en uddannet supervisor. Grupperne får i løbet af det første år erfaring med faglig supervision, gruppeprocesser, metoder mm.. Året afsluttes med en skriftlig modul prøve der vurderes efter gældende karakterskala.  

På andet år gennemføres det socialfaglige modul "Metoder i supervision indenfor socialt/sundhedsfagligt arbejde" på 10 ECTS point. I forhold til supervisionstræningen starter deltagerne med at etablere egne supervisionsgrupper i praksis og således sættes der i de etablerede træningsgrupper fokus på refleksion over deltagernes erfaringer med supervision, gruppen kan betegnes en metarefleksionsgruppe. Året afsluttes med en mundtlig modul prøve efter gældende karakterskala. Herudover vurderer de faste supervisors deltagerne erhvervede supervisions kompetencer.

 Læs nærmere om supervisionstræningsforløbet.

Praktisk information

Pris

18.500,- pr. modul

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Spørgsmål om indhold og undervisning

Tina Berg Johnson
tijo@kp.dk
Tlf.: 2429 6535