Genveje


TræningsforløbTræningsforløb

Træningsforløbet har særligt fokus på at træne og udvikle dine færdigheder og kompetencer indenfor supervision

Træningen foregår i faste grupper med op til 10 deltagere. Grupperne har en supervisor tilknyttet, som både har gennemført et godkendt uddannelsesforløb som supervisor, og som har mange års erfaring med at praktisere supervision og uddanne supervisorer. Udover den skemalagte træning skal du også træne i praksis.

Planlagt træningsforløb i praksis

Som deltager skal du gennemføre:

 • Supervision i egen gruppe
  Svarende til 20 timers supervision, hvor mindst 12 timer skal være med uddannet personale i et gruppeforløb. Højst otte af timerne kan være med studerende og/eller individuel supervision
 • Anden anvendelse af supervisionsfærdigheder
  Svarende til fem timer, fx de-briefing, konflikthåndtering, mentorrolle, mødeledelse mm.

Du er selv ansvarlig for etablering, afvikling og evaluering af egne træningsaktiviteter. Den tilknyttede supervisor besøger den enkelte deltager (fra øvegruppen) og giver feedback.

Evaluering af træningsforløbet

Dine supervisionskompetencer evalueres af supervisorerne ved en samtale i slutningen af 2. år. Det sker ud fra følgende kompetencemål:

 • Du kan selvstændigt planlægge og etablere supervisionsgrupper i forskellige sammenhænge
 • Du kan gennemføre supervision i grupper og individuelt
 • Du kan reflektere over egen rolle i træningsgruppen
 • Du kan reflektere kritisk over egen supervisionspraksis og begrunde valg af metoder

Ved afslutningen af det samlede træningsforløb får du, hvis du opfylder ovenstående samt har deltaget i min. 80% af træningsdagene, et samlet bevis på at du har erhvervet både teoretiske og praktiske kompetencer som supervisor.

Desuden modtager du modulbeviser efter gennemført modulprøve for:

 • Supervision, coaching og mentorskab - sundhedsfagligt diplommodul, 10 ECTS
 • Metoder i supervision indenfor socialt arbejde - socialfagligt diplommodul, 10 ECTS