Genveje


Den sociale diplomuddannelse – unge i sårbare positionerDen sociale diplomuddannelse – unge i sårbare positioner

Opnå viden om unge i udsatte og sårbare positioner. Det er kan være unge, der ikke trives fx pga. ensomhed, psykisk mistrivsel, selvskadende adfærd eller uhensigtsmæssigt rusmiddelbrug. Vi ser på ny udsathed hos unge, inklusions- og eksklusionsmekanismer, kommunikation, samarbejde med de unge og relevant lovgivning.

Arbejder du med unge i udsatte og sårbare positioner? Og har du behov for faglig inspiration og viden om de unge, der ikke trives, fx pga. ensomhed, psykisk mistrivsel som selvskadende adfærd eller for stort forbrug af rusmidler. Eller arbejder du med unge, der lever et liv med småkriminalitet eller manglende stabil boligsituation. Så kig med her.

Den nye ungeretning på den Sociale Diplomuddannelse er målrettet dig, der arbejder med unge i udsatte og sårbare positioner. Det kan eksempelvis være som ungerådgiver, på et anbringelsessted, som opsøgende medarbejder, studievejleder, sagsbehandler, underviser, beskæftigelsesmedarbejder eller andre funktioner, hvor du på forskellige vis arbejder med at støtte unge, der ikke trives. 

Ungeretningen på den Sociale Diplomuddannelse har specifikt fokus på teorier og metoder, der kan understøtte arbejdet med og omkring unge i udsatte og sårbare positioner. Du får bl.a. viden og perspektiver på ny udsathed hos unge, inklusions- og eksklusionsmekanismer, kommunikation og samarbejde med de unge, relevant lovgivning m.m. Du får styrket dine færdigheder i at anvende den nye viden i arbejdet med unge, og du får styrket dine kompetencer til at håndtere komplekse situationer omkring unge og i at samarbejde tværprofessionelt og med unge, deres forældre og netværk.

Du kan tage hele ungeretningen, som består af to moduler eller du kan tage et enkelt ungemodul. De to retningsspecifikke moduler på ungeretningen er:

Hvis du kombinerer ungeretningen med en fuld diplomuddannelse, opnår du ret til at benytte titlen Soc.D i Unge i sårbare positioner.  For at opnå en fuld diplomuddannelse skal du udover ungeretningens to moduler gennemføre; et valgfrit valgmodul, to obligatoriske moduler og afgangsprojektet ved Den Sociale Diplomuddannelse. Du kan frit vælge dit valgmodul fra Den sociale diplomuddannelse eller andre diplomuddannelser. 

Spørgsmål om indhold og undervisning

Gunvor Gornitzka
Tlf.: +45 51 38 05 13
gugo@kp.dk