Genveje


Modul 1: Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner Modul 1: Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner

10 ECTS

På modulet er der særligt fokus på viden og tilgange i arbejdet med unge, der ikke trives. I undervisningen arbejdes der med at forstå betydninger af inklusions- og eksklusionsmekanismer på samfundsmæssigt niveau samt de beskyttelses- og risikofaktorer, der har betydning for de unges muligheder. Der er en tæt kobling mellem teori og din daglige praksis, så du får styrket din viden, dine færdigheder og kompetencer til at forebygge og håndtere relevante problemstillinger relateret til ungeområdet. Du får kendskab til rammerne, for arbejdet som/eller rollen som fagprofessionel ift. unge i sårbare positioner og de etiske aspekter, der er en del af denne rolle.

Modulet indkredser unge som målgruppe til unge mellem 15 og 25 år.

Det faglige indhold

På modulet vil du bl.a. komme til at arbejde med nedenstående emner:

  • Historiske, kulturelle og politiske betingelser på ungeområdet 
  • Normalitet, marginaliserings-, inklusions- og eksklusionsprocesser i relation til unge
  • Vilkår i ungdomslivet som identitet, arbejde, uddannelse, netværk, forældre etc.
  • Perspektiver på udsathed, mistrivsel og psykisk sårbarhed
  • Indsatser og tilgange på ungeområdet
  • Jura, magt og etiske perspektiver i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner.

Undervisningen afvikles over ca. 8 undervisningsdage plus et eksamensseminar. Undervisningen planlægges som udgangspunkt i tidsrummet kl 9 – 15. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, med udgangspunkt i et kort skriftligt oplæg.

Målgruppen

Modulet er for dig, der arbejder som fagprofessionel med unge og som er interesseret i arbejdet med unge i sårbare positioner. Det kan være i almenområdet, det forebyggende område, indenfor det specialiserede socialområde eller beskæftigelsesområdet. Modulet kan tages selvstændigt eller som en del af studieretningen ’Unge i sårbare positioner’, under Den Sociale Diplomuddannelse.

Her kan du læse om den samlede studieretning

Optagelse på modulet kræver, at du har en relevant uddannelse minimum på niveau med en professions- bachelor eller tilsvarende samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Læs mere om adgangskrav og dispensation her

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 11.600,-

Pris 2020

Kr. 11.600,- pr. modul

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger
 

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Gunvor Gornitzka
Tlf.: +45 51 38 05 13
gugo@kp.dk