Genveje


Modul 2: Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner Modul 2: Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner

10 ECTS

På dette modul får du styrket dine kompetencer i det sociale arbejde med unge i sårbare og udsatte positioner. Du får arbejdet med at koble teori og praksis, så dit udgangspunkt for at reflektere over og udvikle din faglighed i det tværprofessionelle samarbejde med og omkring de unge, deres forældre og professionelle samt civilsamfundsbaseret netværk bliver styrket. Her vil være fokus på konkrete metoder til at motivere og samarbejde med de unge og skabe forandringsprocesser.

Undervisningen vil være praksisnær og tæt koblet til dit arbejdsliv og inddrage ungeperspektiver med henblik på at øge indsigten i de unges hverdagsliv.

Modulet indkredser unge som målgruppe til unge mellem 15 og 25 år.

Det faglige indhold

På modulet vil du bl.a. komme til at arbejde med nedenstående emner:

  • Metodiske tilgange i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner i relation til socialfaglige- uddannelses- og beskæftigelsesindsatser
  • Samarbejde og inddragelse af den unge og pårørende / netværk.
  • Kommunikation, organisation og tværfagligt samarbejde.
  • Metoder og tilgange til social inklusion
  • De unges egne perspektiver

Undervisningen afvikles over 8 undervisningsdage og et eksamensseminar. Undervisningen planlægges som udgangspunkt i tidsrummet9 – 15. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, med udgangspunkt i en kort skriftligt oplæg.

Målgruppen

Modulet er for dig der arbejder som fagprofessionel med unge mellem 15 og 25 år. Du kan arbejde i såvel det almene område, det forebyggende område, i det specialiserede socialområde eller beskæftigelsesområdet. Modulet kan tages selvstændigt eller som en del af studieretningen ’Unge i sårbare positioner’, under den sociale diplomuddannelse.

Her kan du læse om den samlede studieretning

Optagelse på modulet kræver at du har relevant uddannelse minimum på niveau med en professions bachelor eller tilsvarende samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Læs mere om adgangskrav og dispensation her

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 11.600,-

Pris 2020

Kr. 11.600,- pr. modul

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger
 

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Gunvor Gornitzka
Tlf.: +45 51 38 05 13
gugo@kp.dk