Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Varighed 

Hvert modul består af 8 undervisningsdage fra kl. 9.00-15.00. Der er 1 uge og op til 14. dage mellem hver undervisningsgang. 

Eksamen

Hvert modul afsluttes med, at der afleveres et kort skriftligt oplæg, som den efterfølgende mundtlige eksamen tager udgangspunkt i.

Adgangskrav

Optagelse på uddannelsen kræver en mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse, anden relevant uddannelse på niveau med en videregående voksenuddannelse (VVU) eller tilsvarende. Hertil kommer mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

  1. Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
  2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
  3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, men har tilegnet dig relevante kompetencer på anden vis, kan dine "realkompetencer" (hvad du reelt ved og kan) være på et niveau, som svarer til adgangsbetingelserne.  

Du kan læse mere om realkompetencevurdering her.

Tilmelding

Uddannelsen er tænkt som et fortløbende forløb, så det anbefales, at man tilmelder sig begge moduler fra starten.

Studieordning

Modulerne baserer sig på studieordningen til følgende to nye retningsspecifikke moduler fra Den sociale diplomuddannelse:

  • Modul Rs15: Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner

  • Modul Rs16: Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner

Tilmeld dig lige her tilmelding og information