Genveje


Økonomisk støtteØkonomisk støtte

Der er flere muligheder for at søge om økonomisk støtte til at læse uddannelsen.

Støtte via overenskomst

Frem til 2021 kan du søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til denne uddannelse. Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læse mere og ansøg på den kommunale eller regionale kompetencefond.

Særlig aftale mellem HK Kommunal og KL 
Som følge af en særaftale mellem HK Kommunal og KL kan du søge om fuld støtte til Diplomuddannelsen i Socialformidling, hvis du er ansat på en overenskomst mellem de to parter.

Læs mere om særaftalen her.

Fuldt tilskud fra Socialstyrelsen til udvalgte moduler

DET ER IKKE LÆNGERE MULIGT AT SØGE TILSKUD FRA SOCIALSTYRELSEN I 2020. 

Ansøgere fra børne- og ungeområdet kan søge om fuldt tilskud til modulbetaling på moduler under den sociale diplomuddannelse, som retter sig mod arbejdet med udsatte børn og unge. Målgruppen for tilskuddet er:

1. Myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet.

2. Leverandører af sociale tilbud eller indsatser af forebyggende eller foranstaltningsmæssig karakter til børn og unge og som har et samarbejde med myndighedssagsbehandlere.
3. Medarbejdere i almene tilbud som har en særlig opgave med at opspore eller tage vare på børn og unge, der har behov for særlig støtte og som har et samarbejde med myndighedssagsbehandlere eller som på anden vis i deres virke understøtter opsporing og reaktion på børn- og unge i udsatte positioner.

Tilskuddet søges gennem Københavns Professionshøjskole på det aktuelle modul og kan opnås på to måder. Før det første kan individuelle studerende, der ønsker at følge et diplomhold sammen med studerende fra andre arbejdspladser, søge tilskud. Og for det andet kan arbejdspladser, der ønsker et lokalt tilrettelagt forløb for en gruppe lokale medarbejdere, søge tilskud. Tilskudspladserne fordeles efter først-til-mølle.

Tilskuddet gives til studerende fra målgruppen på følgende moduler:

Uddannelsesretninger

Uddannelsesretning: Børn og unge

Modul Rs1: Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Modul Rs2: Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Uddannelsesretning: Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier

Modul Rs11: Inddragelse af børn, unge og familier

Modul Rs12: Samtaler med børn, unge og familier

Uddannelsesretning: Børnehandicap

Modul Rs13: Tilgange og begreber på børnehandicapområdet

Modul Rs14: Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet

Uddannelsesretning: Unge i sårbare positioner

Modul Rs15: Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner

Modul Rs16: Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Modul Vf7: Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge

Modul Vf8: Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde

Modul Vf11: Seksuelle overgreb

Modul Vf12: Inklusions- og eksklusionsprocesser for socialt udsatte børn og unge

Modul Vf14: Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe

Modul Vf15: Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe

Modul Vf16: Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol

Modul Vf17: Vidensbaseret socialt arbejde

Modul Vf19: Teorier og metoder til forebyggelse af radikalisering

Modul V22: Teorier og modeller for gruppemetoder

Modul Vf23: Faglig ledelse, koordinering og facilitering på myndighedsområdet

Modul Vf24: Systematisk sagsbehandling på børn- og ungeområdet

Hvis en kommune ønsker en hel diplomuddannelse som et lokalt tilrettelagt forløb, kan der også søges tilskud til et samlet forløb.

For nærmere information kontakt Martin Krogh, makr@kp.dk og 51 38 03 56