Genveje


EnkeltfagEnkeltfag

Du kan få en plads på vores uddannelser via den såkaldte tompladsordning.

Ordningen er for dig, der vil:

  • supplere din uddannelse
  • lære noget nyt på dit område
  • tage et fag som efteruddannelse

Hvordan kan det gøres?

Du kan tage enkelte fag eller afgrænsede dele af en uddannelse - mulighederne varierer på de enkelte uddannelser. 

Undervisningen foregår i dagtimerne og er en del af vores sædvanlige undervisningstilbud. Vi tilrettelægger forløbet individuelt.  

Find ud af, hvilke moduler du kan tage. Her finder du også kontaktoplysninger til de enkelte uddannelser.

Hvordan bliver jeg optaget?

For at blive optaget på enkeltfag skal du opfylde de samme optagelseskrav som almindelige heltidsstuderende. Det vil sige, at du skal have en gymnasial uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer, der gør det muligt at følge undervisningen.

Det er en betingelse, at der er en tom plads på det pågældende modul.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for tompladser. Deltagerprisen er 1000 kr. pr. ECTS + et engangsbeløb på 1000 kr. til administration.

Eksamensbevis

Du får et eksamensbevis, hvis du består eksamen i faget. 

Sådan ansøger du


Du kan forvente svar på din ansøgning ultimo juni, hvis du har søgt optagelse til efterårssemestret og primo januar, hvis du har søgt optagelse til forårssemestret.