Genveje


Tilmelding til enkeltfagTilmelding til enkeltfag

Personal information

Personlige oplysninger

 
*
  
*
 
*

Kontaktoplysninger

 
*
 
*
 
*
  
*
 
*

Enkeltfag

Angiv hvilken uddannelse du søger om at tage fag på.

Angiv hvilke(t) enkeltfag, du søger optagelse på

Hvis flere, angiv da fagene i prioriteret rækkefølge: 
*

Adgangsgrundlag

For at være berettiget til optagelse på et eller flere enkeltfag, skal du opfylde de formelle adgangskrav til uddannelsen. Bemærk at der til de fleste uddannelser er krav om både en adgangsgivende eksamen samt specifikke adgangskrav. 

Du skal medsende eksamensbevis for din adgangsgivende eksamen samt evt. beviser for suppleringskurser.

Vælg fil...
Vælg fil...
Vælg fil...
Vælg fil...
Vælg fil...

Anden videregående uddannelse/ supplerende kurserHvis ja, har du afsluttet uddannelsen?


Vælg fil...

Eventuelle supplerende oplysninger

Vælg fil...
Vælg fil...

Betalingsoplysninger