Genveje


SorgrådgiverenSorgrådgiveren

Uddannelsesforløbet er for velfærdsprofessionelle, som fx sygeplejersker, socialrådgivere, lærere og ergoterapeuter, der ønsker at opnå kompetencer til at støtte mennesker i sorg.

Københavns Professionshøjskole samarbejder med Det Nationale Sorgcenter omkring uddannelsen af sorgrådgivere.

Som sorgrådgiver vil du kunne:

  • Rådgive og understøtte mennesker med sorgreaktioner
  • Identificere mennesker, som er i risiko for at udvikle kompliceret sorg
  • Henvise efterladte med kompliceret sorg til det rette tilbud
  • Sikre og understøtte spredning af viden om sorg til andre velfærdsprofessionelle, som arbejder med sorgområdet
  • Formidle, hvordan pårørende til mennesker med sorgreaktioner kan støttes

På uddannelsesforløbet er der fokus på, hvordan sorgrådgiveren efterfølgende kan forankre og sprede viden, færdigheder og kompetencer om sorg på sin arbejdsplads. 

Vedvarende sorglidelse er en diagnose i WHO’s International Classification of Diseases (ICD-11). Vedvarende sorglidelse er en kompliceret sorgreaktion, med en type sorg, hvor savnet, længslen, den psykiske smerte (f.eks. nedtrykthed, angst) og de fysiske reaktioner (f.eks. søvnbesvær, lav energi, spiseforstyrrelser) ikke aftager, men i stedet udvikler sig til en egentlig lidelse. Det sker for hver tiende voksne og ældre, som mister en, de elsker.
 
Problemet er, at disse mennesker ofte bliver fejlbehandlet med antidepressiv medicin eller ikke får den hjælp, de har behov for, fordi de fagprofessionelle ikke ved, hvordan det skal håndteres. Mennesker, der rammes af en kompliceret sorgreaktion, har brug for at blive mødt af fagpersoner med de rette kompetencer, så deres og familiens liv ikke hæmmes af sorgen.