Genveje


Special­uddannelsen i borgernær sygeplejeSpecial­uddannelsen i borgernær sygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er for dig som er ansat som sygeplejerske i en kommune og almen praksis. Det er en uddannelse som understøtter et stærkt og borgernært sundhedsvæsen.

Formålet med specialuddannelsen i borgernær sygepleje er, at du som sygeplejerske i en kommune eller almen praksis udvider din faglige viden samt færdigheder og kompetencer inden for borgernær sygepleje dvs. at du tilegner dig specialiseret teoretisk viden og kliniske færdigheder inden for borgernær sygepleje til ældre medicinske borgere, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykiske lidelser samt borgere med samtidigt misbrug.

Når du har gennemført specialuddannelsen, kan du derfor:

  • varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb
  • lede og koordinere sammenhængende patientforløb
  • sikre, at ny viden om komplekse forløb bliver forankret i enheden/ kommunen og dermed understøtter det løbende kvalitetsarbejde
  • fungere som en faglig ressourceperson både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper  

Hør hvad tidligere kursister har taget med sig fra uddannelsen:

Du kan læse mere om uddannelsen bygning og indhold her

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller til en uforpligtende samtale.

Helle Salby 
Studieadministrativ koordinator
hesa@kp.dk
Tlf.: 51 63 27 52.