Genveje


Special­uddannelsen i borgernær sygeplejeSpecial­uddannelsen i borgernær sygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje sikrer et kompetenceløft til sygeplejersker i kommunerne og er et relevant opkvalificeringstilbud, der understøtter et stærkt og borgernært sundhedsvæsen.

Med specialuddannelsen vil du som kommunal sygeplejerske opnå et højt sygeplejefagligt kompetenceniveau, hvor du er i stand til at vurdere og analysere komplekse kliniske problemstillinger. Du vil kunne påtage dig særligt ansvar og initiativ for patientforløb og kvalitet, og du ruster dine kommunikative og pædagogiske kompetencer, så du vil kunne indgå i kliniske pleje- og behandlingsteams.

​Informationsmøde om uddannelsen
Nåede du ikke vores informationsmøder om uddannelsen, kan du se oplægget i fuld længde i nedenstående links. 

Velkomst v/Mette Sofie, DSR Hovedstaden og præsentation v/Liselotte Braarup Larsen, Københavns Professionshøjskole

Præsentation v/Anja Wacker, Københavns Professionshøjskole. 

Læs om uddannelsens indhold

Sådan er uddannelsen bygget op

Funktionsområdet specialsygeplejerske i borgernær sygepleje omfatter:

  • Klinisk borgernær sygepleje
  • Tværprofessionel og tværsektoriel koordinering og samarbejde
  • Kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning

Uddannelsen foregår både på din egen arbejdsplads, i ekstern klinik og på Professionshøjskolen København. 

Specialuddannelsen målrettet kommunalt ansatte sygeplejersker, men er også relevant for sygeplejersker ansat i både almen praksis samt hospitalsafdelinger. 

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller til en uforpligtende samtale.

Fagligt indhold og undervisning
Konsulent
Marianne Eilsø Munksgaard
memu@kp.dk
Tlf.: 5138 0322