Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Som et led i en styrket handleplan for Den Ældre Medicinske Patient (2016) er specialuddannelsen i borgernær sygepleje en del af et gennemgribende kompetenceløft af sygeplejersker i det borgernære sundhedsvæsen.

Uddannelsen etableres i 2018 på baggrund af en vurdering af den demografiske udvikling, herunder det stærkt stigende antal borgere med multiple kroniske lidelser, der i fremtiden skal behandles, plejes og rehabiliteres enten ambulant, i eget hjem eller eget nærmiljø. Det stiller nye, høje krav til sygeplejerskers kompetencer både de kliniske, de organisatoriske og kvalitetsudviklende (Sundhedsstyrelsen 2018).

Specialuddannelsen i Borgernær Sygepleje er berammet til 60 ECTS points svarende til 1 års fuldtidsstudium. Uddannelsen skal være afsluttet indenfor 6 år.

Bestået uddannelse giver ret til titlen ”Specialsygeplejerske i Borgernær Sygepleje”.

Se, hvordan uddannelsen er bygget op

Bekendtgørelsen for specialuddannelsen offentliggøres i uge 41 og kan findes på retsinformation.dk 

Information fra KL omkring uddannelsen