Genveje


Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Uddannelsen strækker sig over ét år med i alt 40 ugers uddannelse. Uddannelsen er opbygget i tre uddannelsesafsnit indeholdende en række faglige temaer, som består af intern klinik, teoriundervisning samt ekstern klinik.

I 28 uger ud af de 40 uger, er du i intern klinisk uddannelse som foregår på dit eget ansættelsessted. Teoriundervisning foregår på Københavns Professionshøjskole tilrettelagt i tilknytning til hvert tema (varighed 1-3 dage i alt svarende til 6 uger). Der er i mindre omfang også teoretiske elementer i form af e-læring. Du vil også i kortere perioder 1-5 dage være i ekstern klinik på fx hospitaler og i almen praksis (I alt 6 uger). Da dele af uddannelsen foregår på dit eget ansættelsessted, stiller det krav til ansættelsesstedets uddannelsesorganisation.

Uddannelsen er inddelt i 3 uddannelsesafsnit med hvert sit fokus:

  1. Uddannelsesafsnit:  Kliniske kompetencer 
  2. Uddannelsesafsnit: Organisatoriske kompetencer  
  3. Uddannelsesafsnit: Kvalitetsarbejder og forankring af viden.

Fælles for de tre uddannelsesafsnit er, at der arbejdes med borgernære temaer i både teori og praksis, som igennem obligatoriske opgaver sikre progression og sammenhæng igennem hele uddannelsen.

Se forløbsplanen for næste hold her

Hør mere om uddannelsens indhold her: