Genveje


Hvad siger kursisterne?Hvad siger kursisterne?

Læs om kursisternes oplevelser med specialuddannelsen i kræftsygepleje.

En bedre sygeplejerske

”Det er blevet nemmere at håndtere en frustreret patient eller pårørende, når jeg står i lidt svære situationer. Jeg er blevet en bedre sygeplejerske, og efter endt uddannelse fik jeg en bedre stilling og større ansvar. Jeg har selv siden undervist andre i flere af de ting, jeg beskæftigede mig med.”

Astrid Aaby Outrup, sygeplejespecialist i kræftsygepleje, Nordsjællands Hospital


Ny tilgang til patienter

”Min tilgang til nogle patienttyper har ændret sig, så jeg nu tager hånd om andre problematikker. Jeg er mere opmærksom på at få sendt patienterne ordentligt videre og få henvist patienternes børn til Børn, Unge & Sorg. Uddannelsen er god og bred og tager hul på mange relevante emner, så jeg fik en mere opdateret viden, som jeg ønskede mig.”

Astrid Mortensen, kræftsygeplejerske på Onkologisk Daghospital, Herlev


Refleksion over patientmødet

”På uddannelsen beskæftiger vi os med en masse anvendelig teori, som er yderst relevant og brugbart i praksis. Jeg får fornyet viden og reflekterer i dag meget over, hvordan vi møder patienterne i hverdagen. Det lærte jeg ikke så meget om på min basisuddannelse.”

Charlotte Petersen, Basissygeplejerske, Odense Universitetshospital


I dybden med ny viden
"Uddannelsen giver bred viden om mange emner inden for kræft. Jeg har fået redskaber til at identificere behovet for sygeplejeindsats, så vi bliver endnu bedre til at tage udgangspunkt i patienternes egne behov og ikke, hvad vi tror de er.

Så efter mange års praktisk erfaring har jeg fået redskaber til at komme mere i dybden og selvstændigt kunne søge de nyeste retningslinjer og viden inden for kræftsygeplejen. ”

Morit Eliassen, e-læringskursist, sygeplejerske på Færøerne

Blik for sammenhænge

”Et af mine praktikforløb forgik i et Sundhedscenter, hvor jeg fik indblik i forskellige områder. Jeg deltog i et visitationsbesøg i et privat hjem og deltog i en gruppetræning i fysioterapiens rehabiliteringsprogram. Jeg fulgte en palliationshjemmesygeplejerske på hjemmebesøg og deltog i et hjemmebesøg med “Det pallliative team”.

Det gav en bredere forståelse for patienten/borgeren som et helt menneske og gav et indblik i vigtigheden af samarbejdet mellem kommunen og hospitalet, som vi kan have en betydelig indflydelse på. Uddannelsen har blandt andet øget min kompetence til at handle efter patientens behov og fremme at patienten får et sammenhængende forløb.” 

Birgit Nørfjand Holm, sygeplejerske på et ambulatorium