Genveje


Hvad giver det afdelingen?Hvad giver det afdelingen?

Med specialuddannede kræftsygeplejersker er I opdateret på den nyeste og evidensbaserede viden og får personale, som har fokus på individuelt tilpassede indsatser, kræftdiagnosens betydning og kan dele viden med kollegerne.

Erfaringen viser, at det ikke blot er den enkelte sygeplejerske men hele afdelingen, der får gavn af at have en medarbejder på specialuddannelse i kræftsygepleje. Typisk fungerer de studerende både under og efter specialuddannelsen i kræftsygepleje som rollemodeller for deres kolleger.

Afdelingen får øget forståelse af kræftdiagnosens betydning, bliver opdateret på den nyeste viden og forskning om pleje og behandling af kræftpatienter og får et større fokus på individuelt tilpassede indsatser. Det påvirker patienternes livskvalitet, overlevelsesgrad og hyppigheden af genindlæggelser.

Underviserne på specialuddannelsen kommer selv fra praksis og inddrager kliniske problemstillinger i undervisningen, og de samarbejder gerne med jer som den kræftsygeplejestuderendes arbejdsplads.

"Vi har fundet en uddannelse, som understøtter vores vision om, at alle faglige medarbejdere skal specialiseres. Vi får forankret ny viden i afdeling, fordi sygeplejersken under uddannelse giver et opfølgningskursus til sine kolleger. Det har været en kæmpe succes.”

Helle Ingvordsen, afdelingssygeplejerske, Gynækologisk Afsnit, Rigshospitalet

Få besøg og hør mere
Vi kommer gerne ud og fortæller om uddannelsen på et personale- eller ledermøde i jeres afdeling. Det kan f.eks. være om jeres udbytte, fordele og ulemper ved uddannelsen, eller hvordan I får gavn af at have en specialuddannet kræftsygeplejerske i afdelingen. Kontakt uddannelseskonsulent Jette Lund Witt på e-mail jlwi@kp.dk eller tlf. 51 38 05 19.


                                               Find tilmeldingsblanket her

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller til en uforpligtende samtale.

Fagligt indhold og undervisning
Jette Lund Witt
jlwi@kp.dk
Tlf.: 51 38 05 19

Maria Soo Hee Moll Cronwald
masj@kp.dk
Tlf.: 51 38 06 18

Administration
Tine Munch Schumann
tims@kp.dk
Tlf.: 51 63 24 06