Genveje


Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage funktionsområdet som specialuddannet sygeplejerske i kræftsygepleje.

Uddannelsen er berammet til 60 ETCS-point.

Du kan følge uddannelsen som traditionel uddannelse med undervisning ved fremmøde eller som fleksibel e-læringsuddannelse med kun tre ugers fremmøde.

Uddannelsen strækker sig over 1½ år, hvoraf 23 uger er teoretisk undervisning. De resterende 55 uger er klinisk uddannelse, som udgangspunkt på eget ansættelsessted med kortere praktik i andre afdelinger.

Uddannelsen er opdelt i tre uddannelsesafsnit med hver sit overordnede tema. Uddannelsesafsnittene er en kombination af teoretisk undervisning og klinisk uddannelse. Teoriundervisningen er samlet i blokke med ugentlige studiedage under den kliniske uddannelse.

Obligatoriske opgaver, intern prøve og afsluttende eksamen 

Uddannelsen er tilrettelagt med to obligatoriske opgaver og en intern prøve, som alle skal bestås. Der tilbydes introduktion og vejledning til alle opgaver.

Den afsluttende eksamen omfatter en skriftlig opgave, der kan udarbejdes individuelt eller i gruppe, med en efterfølgende individuel mundtlig eksamination. Eksamen bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen.


Du kan læse mere om de tre uddannelsesafsnit i menuen til venstre.

Se den foreløbige uddannelsesoversigt for 2019-2021 HER.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris

74.950 kroner.

Alle priser er ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller til en uforpligtende samtale.

Fagligt indhold og undervisning
Jette Lund Witt
jlwi@kp.dk
Tlf.: 51 38 05 19

Maria Soo Hee Moll Cronwald
masj@kp.dk
Tlf.: 51 38 06 18

Administration
Tine Munch Schumann
tims@kp.dk
Tlf.: 51 63 24 06