Genveje


Kræftsygeplejens grundlagKræftsygeplejens grundlag

Uddannelsesafsnit 1 - Første del af Specialuddannelsen i kræftsygepleje handler om Kræftsygeplejens grundlag.

Uddannelsesafsnit 1 består af 10 ugers teori og 16 ugers klinisk uddannelse.

På hele 1. uddannelsesafsnit er målet, at du opnår viden om:
  • Kræftpatientens særlige situation og reaktionsmønstre
  • Etiske dilemmaer knyttet til det at få en livstruende sygdom
  • Nyere sygeplejeteorier og -begreber
  • Teorier og modeller for forebyggelse
  • Sundhedsfremme og rehabilitering

Du skal demonstrere, at du er i stand til at identificere etiske problemstillinger og dilemmaer, og kunne analysere og reflektere vanskelige patientsituationer. Derudover skal du kunne anvende relevant teori og metode i løsning af kliniske praktiske problemstillinger.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller til en uforpligtende samtale.

Fagligt indhold og undervisning
Jette Lund Witt
jlwi@kp.dk
Tlf.: 51 38 05 19

Maria Soo Hee Moll Cronwald
masj@kp.dk
Tlf.: 51 38 06 18

Administration
Tine Munch Schumann
tims@kp.dk
Tlf.: 51 63 24 06