Genveje


Pleje- og behandlingsforløbPleje- og behandlingsforløb

Uddannelsesafsnit 2 - Anden del af Specialuddannelsen i kræftsygepleje omhandler pleje- og behandlingsforløb.

Uddannelsesafsnit 2 består af 7 ugers teoretisk undervisning, og 19 ugers klinisk uddannelse.

På denne del af uddannelsen er det overordnede mål, at du opnår viden om og indsigt i:
  • Kræftsygdomme 
  • Undersøgelsesmetoder og behandlingsprincipper 
  • Palliation 
I dette uddannelsesafsnit fokuserer vi på patientforløb og overgange.

Du vil på denne del skulle demonstrere, at du er i stand til at udføre og koordinere den planlagte behandling og den sygeplejefaglige indsats. Du skal derudover kunne demonstrere, at du kan tage vare på de palliative sygeplejefaglige opgaver, herunder formidle samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor og imellem aktørerne på området.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller til en uforpligtende samtale.

Fagligt indhold og undervisning
Jette Lund Witt
jlwi@kp.dk
Tlf.: 51 38 05 19

Maria Soo Hee Moll Cronwald
masj@kp.dk
Tlf.: 51 38 06 18

Administration
Tine Munch Schumann
tims@kp.dk
Tlf.: 51 63 24 06