Genveje


Dokumentation, kvalitetsudvikling og formidlingDokumentation, kvalitetsudvikling og formidling

Uddannelsesafsnit 3 - Tredje del af Specialuddannelsen i kræftsygepleje indeholder undervisning i: dokumentation, kvalitetsudvikling og formidling samt den afsluttende eksamen.

Uddannelsesafsnit 3 består af 4 ugers teoriundervisning, 20 ugers klinisk uddannelse og 2 ugers opgaveskrivning til den afsluttende eksamen.

På det 3. og afsluttende uddannelsesafsnit er formålet, at du opnår viden om og forståelse for, at dokumentation og kvalitetsudvikling er centralt, og du skal vise, at du kan gennemføre mindre kvalitetsudviklingsprojekter.

Du vil komme til at anvende din viden om organisering af primær og sekundær sundhedstjeneste i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, og du vil i dit arbejde være opmærksom på de udfordringer, ledere på forskellige niveauer står i.

Du skal demonstrerer indgående viden om pædagogiske teorier og metoder. Du skal anvende denne viden i planlægning, tilrettelæggelse, afvikling og evaluering af mindre undervisningsforløb for patienter og samarbejdspartnere.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller til en uforpligtende samtale.

Fagligt indhold og undervisning
Jette Lund Witt
jlwi@kp.dk
Tlf.: 51 38 05 19

Maria Soo Hee Moll Cronwald
masj@kp.dk
Tlf.: 51 38 06 18

Administration
Tine Munch Schumann
tims@kp.dk
Tlf.: 51 63 24 06