Genveje


Specialuddannelsen til SundhedsplejerskeSpecialuddannelsen til Sundhedsplejerske

Arbejd med sundhedsfremme og forebyggelse hos børn, unge og familier

Formålet med uddannelsen er, at sygeplejersker udvider deres faglige kompetence med henblik på at varetage funktionsområdet for en sundhedsplejerske.

Sundhedsplejerskens målgruppe omfatter familien fra før fødsel til når barnet går ud af folkeskolen. Man arbejder både med helt almindelige problemstillinger, der knytter sig til målgruppen, men også til komplekse problemstillinger, der ofte kalder på en målrettet tværprofessionel indsats. 

Læs mere om sundhedsplejerskens funktionsområde


                                               Tilmeld dig uddannelsen her