Genveje


Ind- og udskolingskursus for sundhedsplejerskerInd- og udskolingskursus for sundhedsplejersker

Med afsæt i Vejledning om efteruddannelse af sundhedsplejersker, der skal varetage ind- og udskolingsundersøgelser (nr. 9818 24/10-2008) er dette kursus tilrettelagt således, at kursisterne følger udvalgte undervisningsdage på specialuddannelsen til sundhedsplejerske. Forløbet er drøftet med og godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Forårs undervisning svarer  til ca. 7 dage på 1. uddannelsesafsnit (januar-april) omfatter undervisning i:

  • Barnets normale syn inkl. Synsprøve v læge
  • Barnets normale hørelse, audipæd
  • Skolebarnets vækst og pubertet, v. læge
  • Mest forekomne kroniske børnesygdomme, astma, allergi, mave/tarm lidelse, læge
  • Den sansemotoriske udvikling og Barnets Finmotoriske udvikling 0-7 år samt indskoling v. børnefys.
  • Ind- udskoling u.s. i et sundhedsplejerske perspektiv v sundhedsplejerske

Efterårsundervisningen svarer til ca. 2 dage på uddannelsesafsnit 2 (september-november) og omfatter undervisning i:
  • Depression, ADHD og autisme  
  • Alment om børne- og ungdomspsykiatriens undersøgelser og diagnosesystem, angst, OCD, psykoser og spiseforstyrrelser 
 

Herudover bliver der en selvstudieopgave med fokus på samarbejdet med embedslægerne samt omkring hygiejne i skole og daginstitution.

I tilknytning til undervisningen modtager I en mail med oplæg og det litteratur som de studerende læser som forberedelse. I kan således selv afgøre hvor meget I ønsker at læse før undervisningen.

Vi har fri kaffe te her på adressen, som er Tagensvej 18 bygning C lokalet vil være skiltet på vores infoboard.

For at der bliver udstedt kursusbevis skal man deltage min. 80 % svarende til max en fraværsdag. 

I bliver derfor bedt om at dokumentere for jeres deltagelse ved at skrive under på det skema som I hver i sær vil få udarbejdet.

​Se datoer for ind- og udskolingskursus

 

Pris

Pris for privat betalende er kr. 5600,- ekskl. moms
Pris for kommuner er kr. 7000,- ekskl. moms.

Hvor

Undervisningen foregår i dagtimerne på Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse, Tagensvej 18, 2200 København N.

Forplejning

Kaffe/te og frokost

Yderligere informationer:

Tina Johnson, leder af sundhedsplejerskeuddannelsen
tijo@kp.dk
mobil: 2429 6535

Tilmelding og information

HUSK at vedhæfte dit sundhedsplejerskebevis på tilmeldingen

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 7.000,-
Tilmelding: 31. dec. 2020