Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Uddannelsen til sundhedsplejerske er en specialuddannelse af 1½ års varighed (svarende til 90 ECTS point).

Uddannelsen består af såvel teoretiske som praktiske elementer. Sammenlagt omfatter uddannelsen 1 års teori og ½ års klinik. Den kliniske del af uddannelsen foregår i en kommune, hvor sygeplejersken er ansat i en uddannelsesstilling.

Artiklen "Mere praktik til kommende sundhedsplejersker" omhandler uddannelsen.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opdelt i 3 afsnit:

  • Uddannelsesafsnit 1:
    Sundhedspleje i relation til gravide, spæd - og småbørn, skolebørn og deres familier med almene behov
  • Uddannelsesafsnit 2:
    Sundhedspleje i relation til gravide, spæd - og småbørn, skolebørn og deres familier med særlige behov
  • Uddannelsesafsnit 3:
    Udvikling, forskning, evaluering, kvalitets- og metodeudvikling i relation til sundhedspleje på individ-, gruppe- og lokalsamfundsniveau.

Økonomi
Uddannelsen er SU-berettiget i teoriperioderne. Spørgsmål vedrørende SU rettes til Københavns Professionshøjskoles SU kontor.

Læs mere om løn og ansættelsesforhold i klinikperioderne (pdf), der forhandles mellem DSR og KL.

Landsdækkende

Uddannelsen er landsdækkende og udbydes på Københavns Professionshøjskole og VIA University College, Aarhus , men det er kun muligt at ansøge om optagelse et af stederne. 

Der er ved hvert optag 100 pladser på landsplan.

Kontakt

Administration
sundhedsplejerske@kp.dk

Studievejledning gives pr. mail. Husk at skrive dit tlf.nr. hvis du ønsker at blive ringet op.