Genveje


OptagelseOptagelse

Ønsker du at tage specialuddannelsen til sundhedsplejerske? Læs mere om optagelse, adgangskrav mm. her


Her kan du finde informationer om adgangskrav, dokumentation, forhåndsgodkendelse, ansøgning og ansøgningsprocedure.

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på uddannelsen skal du være sygeplejerske på bachelorniveau. Er du uddannet før der var professionsbachelor i sygepleje, skal du have et diplommodul i Praksis - Videnskabsteori og metode eller tilsvarende.

  Du skal desuden have dansk autorisation som sygeplejerske og mindst 24 måneders relevant erfaring svarende til fuldtidsansættelse. Har du været ansat på færre timer, kan du i skemaet beregne det antal måneder, du skal dokumentere.
  Erhvervserfaring beregnes ekskl. orlovsperioder.

  Et af dine ansættelsesforløb skal være af minimum 8 måneders varighed, og din erfaring skal være fra minimum to af følgende områder:

  a) Svangre- og barselspleje
  b) Neonatalogi
  c) Pædiatri
  d) Børne- og ungdomspsykiatri
  e) Lægekonsultation
  f) Hjemmesygepleje

  Erhvervserfaring, der kan ligestilles med ovenstående, kræver at du ansøger om dispensation sammen med din ansøgning. Dispensationsansøgninger behandles i uddannelsesrådet.

 • Ansøgning og prioritering af ansættelseskommuner

  For at blive optaget på sundhedsplejerskeuddannelsen, skal du ansættes i en kommune i en uddannelsesstilling (ansøgere fra Færøerne og Grønland ansættes under staten). Hver kommune har lavet en præsentation af deres sundhedsplejeordning, og de tilbud de kan give dig i dit læringsforløb.
  Du har i ansøgningsskemaet mulighed for at prioritere de 5 kommuner, hvor du helst vil ansættes. Du kan søge uddannelsesstilling over hele landet. Læs mere i nedenstående dokumenter:

 • Dokumentation

  Du kan få den pågældende HR afdeling til at dokumentere ansættelsesperioden inkl. beskrivelse af normtid og eventuelle orlovsperioder. Til nød kan du bruge din første og sidste lønseddel i en ansættelsesperiode. Se evt. dette eksempel.

 • Optagelsesproces

  Optagelsesproces for optag 2021

  • Uge 21: Mandag d. 18. maj 2020 afholdes informationsmøde for potentielle ansøgere på Københavns Professionshøjskole (KP)
   Tilmeld dig informationsmødet på https://www.kp.dk/arrangementer/informationsmoede-specialuddannelsen-til-sundhedsplejerske/ mødet afholdes over ZOOM.

  • Uge 34: Mandag d. 17. august 2020 kl. 12.00 er der ansøgningsfrist til uddannelsen. 

  • ​Uge 37: ​Torsdag d. 10. september 2020 afholdes der uddannelsesrådsmøde, hvor bl.a. dispensationsansøgninger behandles. 
  • Uge 38: Tirsdag d. 15. september 2020 får ansøgere mail om de er forhåndsgodkendte eller ej (opfylder adgangskravene).
  • Uge 38: Torsdag d. 17. september 2020 afholdes der på VIA/KP fordelingsudvalgsmøde med deltagelse af ledere af kommunale sundhedsordninger fra alle KKR. På VIA deltager KKR: Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark og på KP deltager KKR: Sjælland og Hovedstaden. 
  • Uge 38-39: Efter fordelingsudvalgsmødet indkalder kommunerne ansøgerne til samtale, og udbeder sig relevant dokumentation - fx. autorisationsbevis, motiveret ansøgning og CV.
  • Uge 40: 1. samtalerunde i kommunerne. 
  • Uge 42: Ferie; der placeres ikke samtaler i uge 42, og der foretages heller ikke andet ifm. med optagelsesprocessen.
  • Uge 43: Hvis behov; 2. samtalerunde i kommunerne.
  • Uge 40-43: Kommunerne melder straks efter samtalerne tilbage til VIA/KP med oplysninger om, hvem der er ansat, og om der er ubesatte uddannelsespladser. Evt. ubesatte uddannelsespladser kan tilbydes ansøgere, der ikke har fået plads i første runde. 
  • Uge 40-44: Kommunerne sørger for at VIA/KP modtager udfyldt og underskrevet praktikaftale med en kommune. Praktikaftalen findes på KL's hjemmeside. Aftalen sendes til rette institution: KP: sikkermail-stu-vu@kp.dk med "att. HESA" i emnet eller til VIA: evu@securemail.via.dk med "att. JULA" i emnet.
  • Uge 45: Senest i denne uge sender VIA/KP den endelige bekræftelse/afslag til de forhåndsgodkendte ansøgere. 
  • Ultimo november: Introduktionsmøde for kommende studerende. Dato fastsættes lokalt af VIA/KP.
  • Januar: Opstart af nyt 2021 hold. 
 • Forhåndsgodkendelse

  Hvis du opfylder alle adgangskravene vil du blive forhåndsgodkendt.

  Forhåndsgodkendelse betyder at ansøgeren opfylder adgangskravet. En forhåndsgodkendelse er ikke ensbetydende med at man som ansøger er optaget på uddannelsen. For at blive optaget på uddannelsen skal man både være forhåndsgodkendt og tilbydes en uddannelsesstilling i en kommune. 

Kontakt

Administration
sundhedsplejerske@kp.dk

Studievejledning gives pr. mail. Husk at skrive dit tlf.nr. hvis du ønsker at blive ringet op.