Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Optagelse

For at blive optaget på Voksenunderviseruddannelsen skal du have en faglig eller erhvervsmæssig uddannelse eller tilsvarende faglig kompetence. Du skal have kendskab til voksenuddannelsesområdet eller erfaring inden for undervisning, vejledning og formidling. Endelig skal du have lyst og interesse for voksenpædagogik og adgang til en computer og internet. 

Struktur

Voksenunderviseruddannelsen udbydes under Åben uddannelse og har et samlet omfang svarende til et års undervisning på fuld tid - 60 ECTS-point.  Uddannelsen består af teori, praktik, vejledning og selvstudie og afsluttes med speciale og eksamen.

Kontakt os for at høre mere om muligheden for tilrettelæggelse af forløb lokalt på din arbejdsplads eller for særlige målgrupper.

NCE udbyder uddannelsen i forskellige modeller. I 4 semestre eller i 9 moduler. Det er også muligt at vælge et enkelt modul. 

Indhold

På uddannelsen arbejdes med almene pædagogiske emner og problemstillinger i forhold til undervisning for voksne. De særligt tilrettelagte forløb har samme indhold som VUU’ en beskrevet i studieordningen, men har fokus på den specifikke målgruppes særlige behov.

Teori, praktik og selvstudier

Uddannelsen er opbygget som en vekslen mellem kursusperioder, praktik og selvstudier, som tilsammen udgør en læringsmæssig helhed. På den måde er der en god forbindelse mellem uddannelsens teoretiske indhold og erfaringer fra din undervisningspraksis.