Genveje


VUU for lærere som underviser elever med særlige forudsætningerVUU for lærere som underviser elever med særlige forudsætninger

NCE tilrettelægger VUU-forløb for lærere som underviser elever med særlige forudsætninger. Uddannelsen giver dig indsigt i pædagogisk teori og praksis og forudsætninger for at undervise denne målgruppe.

Modul 1A: Samspil mellem lærere og kursister

Omfang: 9 ECTS-point – 180 timer

 • Fællesseminar i 9 dage
 • Praktik – svarende til 10 dage
 • Selvstudier, opgaveudarbejdelse og vejledning svarende til 10 dage

Modulet er en introduktion til voksenpædagogikken. Modulet handler om mødet mellem lærer og kursister om et fagligt indhold. Der er fokus på læreropgaver og – roller i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisning og faglig vejledning. Modulet afsluttes med en skriftlig prøve (portfolio).

 

Modul 1B: Læring

Omfang: 7 ECTS-point – 140 timer

 • Fællesseminar på 5 dage
 • Praktik svarende til 5 dage
 • Selvstudier, opgaveudarbejdelse og vejledning svarende til 13 dage

Modulet har fokus på teorier om læring i relation til forskellige former for erhvervsrettede undervisningsprocesser. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på 6 sider.

 

Modul 1C: Organisering af undervisning og læring

Omfang: 7 ECTS-point – 140 timer

 • Fællesseminar på 5 dage
 • Praktik svarende til 5 dage
 • Selvstudier, opgaveudarbejdelse og vejledning svarende til 13 dage

Modulet har fokus på underviserens organisering af samspillet mellem undervisningsformer og læring inden for de gældende rammer og vilkår i institutionen. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på 6 sider.

 

Modul 1D: Undervisningsplaner

Omfang: 7 ECTS-point – 140 timer

 • Fællesseminar på 5 dage
 • Praktik svarende til 5 dage
 • Selvstudier, opgaveudarbejdelse, vejledning og mundtlig prøve svarende til 13 dage

På modulet arbejdes med at bestemme de komponenter en undervisningsplan bygger på og undersøge dens funktion i forhold til undervisning, læring, organisation og omverden. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på 6 sider og en mundtlig prøve med ekstern censur.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Kontakt

Undervisning og fagligt indhold
Felicia Lind Benthien, 5138 0414

Afholdelsessted

VoksenunderviseruddannelsenCampus Vejle - ASPIT
Boulevarden 48
7100 Vejle