Genveje


VUU for KriminalforsorgenVUU for Kriminalforsorgen

NCE tilrettelægger en praktikvejlederuddannelse for Kriminalforsorgen som et særlig forløb af modul 1A under Voksenunderviseruddannelsen, den moduliserede model.

Uddannelsen sigter på at praktikvejlederne udvikler en voksenpædagogisk funderet praktikvejlederfaglighed, der tager højde for kompleksiteten i praktikvejledning i udvikling af faglig og pædagogisk kompetenceudvikling.

Formål

Formålet med praktikvejlederuddannelsen er, at kvalificere deltageren til at kunne varetage praktikvejledning i tilknytning til praktikordningen i uddannelsen til fængselsbetjent.

Hensigten med praktikvejlederuddannelsen er, at deltageren udvikler vejlederkompetencer på baggrund af refleksion og viden om pædagogiske og vejledningsfaglige temaer og problemstillinger i relation til vejledning og professionel udvikling af fængselsbetjentelever.

Praktikvejlederuddannelsen er praksisnær, idet den tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer med fængselsbetjentarbejdet og bearbejder disse og sætter dem i et vejledningsperspektiv.

 Modulbeskrivelser

Modul 1A: Samspil mellem lærere og kursister
Omfang: 9 ECTS-point – 180 timer

  • Fællesseminar i 9 dage
  • Praktik – svarende til 10 dage
  • Selvstudier, opgaveudarbejdelse og vejledning svarende til 10 dage  

Beskrivelse af det faglige indhold

 

Modul 1B: Læring
Omfang: 7 ECTS-point – 140 timer

  • Fællesseminar på 5 dage
  • Praktik svarende til 5 dage
  • Selvstudier, opgaveudarbejdelse og vejledning svarende til 13 dage

Beskrivelse af det faglige indhold

Pris 2014

Modul 1A kr. 8.000

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Uddannelsen er SVU-berettiget, se www.svu.dk. Husk at søge i god tid.

Afholdelsessted

VoksenunderviseruddannelsenUndervisningen foregår hos Kriminalforsorgen. 
Du får adressen tilsendt inden uddannelsesstart.

Kontakt

Administration
Malene Jensen, 2429 6305

Undervisning og fagligt indhold
Anna Brodersen, 5138 0282