Genveje


VUU på Svendborg ErhvervsskoleVUU på Svendborg Erhvervsskole

NCE tilrettelægger et VUU-modul for lærere på erhvervsskolerne. Uddannelsen giver dig indsigt i pædagogisk teori og praksis og forudsætninger for at undervise voksne.

Voksenunderviseruddannelsen retter sig primært mod din rolle som underviser. Gennem uddannelsen lærer du at planlægge, gennemføre og udvikle undervisning af voksne, og du får indsigt i pædagogisk teori og praksis.

Optagelse

Uddannelsen henvender sig primært til dig, der er ansat på Svendborg Erhvervsskole. Optagelse på uddannelsen kræver, at du har en faglig eller erhvervsmæssig uddannelse eller tilsvarende kompetence. Du skal have kendskab til voksenuddannelsesområdet og erfaring inden for undervisning, vejledning og formidling. Endelig skal du have lyst til og interesse for voksenpædagogik.

Modulbeskrivelse

Modul 1C: Organisering af undervisning og læring
Omfang: 7 ECTS-point – 140 timer

  • Fællesseminar på 5 dage
  • Praktik svarende til 5 dage
  • Selvstudier, opgaveudarbejdelse og vejledning svarende til 13 dage

Modul 1C har fokus på underviserens organisering af samspillet mellem undervisningsformer og læring inden for de gældende rammer og vilkår i institutionen. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på 6 sider.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Afholdelsessted

VoksenunderviseruddannelsenSvendborg Erhvervsskole
5700 Svendborg
Tlf.: 7222 5700

Kontakt

Undervisning og fagligt indhold
Felicia Lind Benthien, 5138 0414