Genveje


VUU i 4 semestreVUU i 4 semestre

NCE udbyder Voksenunderviseruddannelsen i 4 semestre. Uddannelsen er for dig, der underviser eller gerne vil undervise voksne.

Uddannelsens struktur

Voksenunderviseruddannelsen i fire semestre er organiseret i to dele, som hver består af to semestre.

VUU i 4 semestre 
1. del 2. del 

1. semester
Læring og undervisning

3. semester
Fordybelse i et sektorområde 

2. semester
Kvalificering, uddannelse og arbejdsliv 

4. semester
Specialet
Prøve med ekstern bedømmelse

 

1. del

1. SEMESTER: LÆRING OG UNDERVISNING

 • 1 intensivuge
 • 3 seminarer á tre dage
 • Selvstudie med vejledning
 • Ca. 2 ½ uges praktik

På 1. semester arbejdes med læreprocesser, undervisningstilrettelæggelse og lærerkvalificering. Med udgangspunkt i dine erfaringer som voksenunderviser og studerende udvikler du færdigheder i at tilrettelægge undervisningsforløb for voksne.

2. SEMESTER: KVALIFICERING, UDDANNELSE OG ARBEJDSLIV

 • 1 intensivuge
 • 2 seminarer á tre dage
 • Selvstudie med vejledning
 • Ca. 2 ½ uges praktik
 • 2 obligatoriske opgaver med ekstern censur

På 2. semester får du færdigheder i at tilrettelægge uddannelse i samspil med arbejdsmarkedets og erhvervslivets forskellige parter.

 

2. del

3.SEMESTER: FORDYBELSE I ET SEKTOROMRÅDE

 • 1 intensivuge
 • 2 seminarer á 3 dage
 • Selvstudie med vejledning
 • Ca. 1 ½ uges praktik

På 3. semester fordyber du dig i voksenpædagogiske problemstillinger inden for et udvalgt sektorområde.

4. SEMESTER: SPECIALET

 • 3 seminarer á 3 dage
 • Selvstudie med vejledning
 • Ca. 1 ½ uges praktik
 • Prøve med ekstern bedømmelse

På 4. semester udarbejder du et speciale om et selvvalgt emne inden for uddannelsens rammer. 

INTENSIVUGERNE er komprimerede forløb, hvor du tilegner dig viden og perspektiverer den gennem øvelser og erfaringsudveksling.

På SEMINARERNE opsamler, bearbejder og perspektiverer du og dine underviserne i fællesskab selvstudiearbejdet med henblik på det videre arbejde med semestrets tema.

I SELVSTUDIEPERIODERNE mellem intensivugerne og seminardagene fordyber du dig i problemstillinger, der relaterer sig til semestertemaerne og til voksenpædagogisk praksis. Du arbejder også med opgaver og projekter.  Der kan etableres studiegrupper, som planlægger og formulerer et studiemål for forløbet. NCE stiller vejledningstimer til rådighed, så du får mulighed for at hente inspiration og vejledning både direkte og via fjernkommunikation.

Praktik indgår som en integreret del af VUU og har en samlet varighed af otte uger. Praktikken består af undervisningspraktik, studiebesøg og et særligt praktikfelt, der retter sig mod det afsluttende speciale. Gennem praktikken får du erfaring i at udvikle, gennemføre og analysere forskellige undervisningsforløb for voksne. Du lærer at analysere forskellige uddannelsesinstitutioners kultur, praksis og samfundsmæssige funktion