Genveje


VUU i 9 modulerVUU i 9 moduler

NCE udbyder Voksenunderviseruddannelsen i 9 moduler. Uddannelsen er for dig, der underviser eller gerne vil undervise voksne.

Uddannelsens struktur

VUU’en i denne form består af ni moduler, der behandler hver sit emneområde. Uddannelsen er organiseret i to dele på henholdsvis fire og fem moduler. Efter 2. del er der en afsluttende prøve.

Det er også muligt kun at tage et enkelt modul, ligesom du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge (1. del eller tilsvarende uddannelse skal dog bestås, før du kan starte på 2. del). Endelig kan enkeltmodulerne rekvireres som tematiseret efteruddannelse for fx en skole eller et skolesamarbejde.

VUU i 9 moduler 
1. del

Modul 1A
Samspil mellem lærere og kursister

Modul 1C
Organisering af undervisning og læring

Modul 1B
Læring

Modul 1D
Undervisningsplaner 

 2. del

Modul 2A
Undervisning i samspil med omverdenen

Modul 2D
Uddannelsesplanlægning

Modul 2B
Pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde

Modul 2E
Uddannelse og samfund
Modul 2C

Konsulentarbejde 

 Afsluttende prøve
 

1. del


Modul 1A: Samspil mellem lærere og kursister
Omfang: 9 ECTS-point – 180 timer

 • Fællesseminar i 9 dage
 • Praktik – svarende til 10 dage
 • Selvstudier, opgaveudarbejdelse og vejledning svarende til 10 dage
 • Fællesseminar i 9 dage

Modul 1A er en introduktion til voksenpædagogikken. Modulet handler om mødet mellem lærer og kursister om et fagligt indhold. Der er fokus på læreropgaver og – roller i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisning og faglig vejledning. Modulet afsluttes med en skriftlig prøve (portfolio).


Modul 1B: Læring
Omfang: 7 ECTS-point – 140 timer

 • Fællesseminar på 5 dage
 • Praktik svarende til 5 dage
 • Selvstudier, opgaveudarbejdelse og vejledning svarende til 13 dage

Modulet har fokus på teorier om læring i relation til forskellige former for erhvervsrettede undervisningsprocesser. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på 6 sider.


Modul 1C: Organisering af undervisning og læring
Omfang: 7 ECTS-point – 140 timer

 • Fællesseminar på 5 dage
 • Praktik svarende til 5 dage
 • Selvstudier, opgaveudarbejdelse og vejledning svarende til 13 dage

Modul 1C har fokus på underviserens organisering af samspillet mellem undervisningsformer og læring inden for de gældende rammer og vilkår i institutionen. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på 6 sider.


Modul 1D: Undervisningsplaner
Omfang: 7 ECTS-point – 140 timer

 • Fællesseminar på 5 dage
 • Praktik svarende til 5 dage
 • Selvstudier, opgaveudarbejdelse, vejledning og mundtlig prøve svarende til 13 dage

På modul 1D arbejdes med at bestemme de komponenter en undervisningsplan bygger på og undersøge dens funktion i forhold til undervisning, læring, organisation og omverden. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på 6 sider og en mundtlig prøve med ekstern censur. 

 

2. del


Modul 2A: Undervisning i samspil med omverdenen
Omfang: 6 ECTS-point – 120 timer

 • Fællesseminar på 5 dage
 • Praktik svarende til 5 dage
 • Selvstudier, opgaveudarbejdelse og vejledning svarende til 10 dage

Modul 2A handler om teori om kvalifikations- og kompetenceudvikling. Der arbejdes med undervisningens samspil med kursister, brancher, myndigheder og det øvrige samfund. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på 5 sider.


Modul 2B: Pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde
Omfang: 5 ECTS-point – 100 timer

 • Fællesseminar på 2 dage
 • Praktik svarende til 2 dage
 • Selvstudier, opgaveudarbejdelse, vejledning og mundtlig prøve svarende til 11 dage

På modul 2B afgrænses og diskuteres pædagogisk FoU-arbejde. Der arbejdes også med principper i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af pædagogisk FoU-arbejde og med implementering af nye ideer og erfaringer. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på 5 sider og en mundtlig prøve med ekstern censur.


Modul 2C: Konsulentarbejde
Omfang: 5 ECTS-point – 100 timer

 • Fællesseminar på 3 dage
 • Praktik svarende til 3 dage
 • Selvstudier, opgaveudarbejdelse, vejledning og mundtlig prøve svarende til 10 dage

På modulet indkredses områder, aktiviteter og roller, der er forbundet med konsulentarbejde. Desuden undersøges principper og erfaringer i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af konsulentarbejde. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på 5 sider og en mundtlig prøve med ekstern censur.


Modul 2D: Uddannelsesplanlægning
Omfang: 7 ECTS-point – 140 timer

 • Fællesseminar på 5 dage
 • Praktik svarende til dage
 • Selvstudier, opgaveudarbejdelse og vejledning svarende til 14 dage

Modul 2D fokuserer på de kollektive sammenhænge, hvor uddannelser besluttes og udformes. Politik, erhvervslivets behov og generelle bevægelser i samfund og arbejdsmarked. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på 6 sider.


Modul 2E: Uddannelse og samfund
Omfang: 5 ECTS-point – 100 timer

 • Fællesseminar på 5 dage
 • Selvstudier, opgaveudarbejdelse og vejledning svarende til 12 dage

På dette modul fokuseres på pædagogisk udviklingsarbejde på et mere overordnet niveau. Du udvælger et særligt sektorområde for din undersøgelse og behandler selvvalgte temaer, problemstillinger og handlemuligheder inden for området. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på 5 sider med ekstern censur.


Afsluttende prøve efter 2. del
Omfang: 2 ECTS-point – 40 timer

 • Opgaveudarbejdelse, vejledning og eksamen svarende til 7 dage

Du udarbejder en opgave på 15 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i det selvvalgte område og den dertil knyttede praktik. Opgaven udarbejdes individuelt eller i grupper på højst 3 deltagere. Til den mundtlige prøve fremlægger og perspektiverer du dit emne. Prøven har ekstern censur. 

På Fællesseminarerne tilegner du dig viden og perspektiverer den gennem øvelser og erfaringsudveksling. I fællesskab med dine undervisere opsamler, bearbejder og perspektiverer du selvstudiearbejdet.
I selvstudieperioderne får du mulighed for at fordybe dig i voksenpædagogiske problemstillinger. Du arbejder også med opgaver og projekter.

I selvstudiedelen kan der etableres studiegrupper, som formulerer et studiemål for forløbet. NCE stiller vejledningstimer til rådighed, så du får mulighed for at hente inspiration og vejledning.

Praktik indgår som en integreret del af VUU. Praktikken består af undervisningspraktik og studiebesøg og gennem praktikken får du erfaring i at udvikle og gennemføre forskellige undervisningsforløb for voksne. Du lærer også at analysere forskellige uddannelsesinstitutioners kultur, praksis og samfundsmæssige funktion.