Genveje


OptagelseOptagelse

Hvem kan søge om optagelse?

Det formelle uddannelseskrav er en professionsbacheloruddannelse som fx pædagog, socialrådgiver, lærer eller sygeplejerske eller en 3-årig bachelorgrad i sundhedsfag, samfundsfag, pædagogik, psykologi eller tilsvarende. Ansøgere skal derudover have minimum to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse.

Målgruppe

Målgruppen for masteren i familieterapi og systemisk praksis er professionelle med en pædagogisk, sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund, som arbejder med individer, familier eller grupper i familiebehandling, på børne- og ungeområdet, i socialt arbejde, i psykiatrien, inden for misbrugsbehandling eller lignende.

Hvis en ansøger ikke kan opfylde kravene ovenfor men har tilsvarende kompetencer er det muligt at få en realkompetencevurdering. Læs mere om hvordan du ansøger.

Økonomisk støtte

Frem til 2021 kan du søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til denne uddannelse. Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læse mere og ansøg på den kommunale eller regionale kompetencefond.

Særlig aftale mellem HK Kommunal og KL 
Som følge af en særaftale mellem HK Kommunal og KL kan du søge om fuld støtte til Diplomuddannelsen i Socialformidling, hvis du er ansat på en overenskomst mellem de to parter. 

Læs mere om særaftalen her.