Genveje


Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Nedenfor kan du se studiets organisering for danske studerende, som har en 2-årig diplomuddannelse i familieterapi fra Københavns Professionshøjskole og et 4-årigt Masterforløb på deltid, som tilsammen udgør 120 ECTS point.

 • Modul 1 : obligatorisk modul (10 ECTS)
 • Modul 2: obligatorisk modul (10 ECTS)
 • Modul 3: obligatorisk modul (10 ECTS)
 • Modul 4: valgfrit modul (5 ECTS)
 • Modul 5: obligatorisk modul (10 ECTS)
 • Modul 6: obligatorisk afgangsprojekt (15 ECTS)

De obligatoriske moduler giver en indføring i
grundlæggende familieterapeutiske modeller
med udgangspunkt i systemisk tænkning,
løsningsorienteret terapi, narrativ praksis,
reflekterende processer i samtalepraksis,
 samarbejdende og dialogisk tilgang til samtalepraksis. Se www.phmetropol.dk/familieterapi

 • Supervision i alt 120 timer - fordelt på modul 2, 3, 4, 5 og 6.
 • Personligt udviklingsarbejde i alt 30 timer - indgår i undervisningen
 • Terapeutiske samtaler i alt 100 timer - 25 timer pr. modul på modul 2, 3, 4 og 5.

Undervisningen foregår i Danmark i regi af Københavns Professionshøjskole.

Efter at have bestået 6 moduler (herunder en klinisk videoeksamen)
kan du ansøge om en plads på den toårige overbygning til Masteren i familieterapi og systemisk praksis.
 Ved aflagt og godkendt praksis og supervision
 Ansøgning om plads på de to år af Master i familieterapi og
 systemisk praksis via Københavns Professionshøjskole, København.

 Ved optagelse:
Undervisning i Norge og Danmark:
 • Uddannelsen forløber over to år, i alt fire semestre med to kursusuger pr. semester i Oslo.
 • Mindst en uge afholdes i Danmark i løbet af studietiden.
 • Hver kursusuge varer fem dage (mandag-fredag).
 • Studerende vil blive tilknyttet faste hold på 25-30 elever, hvoraf ca. 10 studerende vil være danske.
 • Uddannelsen omfatter 60 ECTS-point, under forudsætning af
  en gennemført Diplomuddannelse i familieterapi fra Københavns Professionshøjskole.
 • Studiet indeholder alle ni emner. Alle emner er obligatoriske.

INDHOLD:

 • Emne 1: Grundlæggende forståelse
 • Emne 2: Akademiske tilgange
 • Emne 3: Fordybning (40 timer)
 • Emne 4: Praksis og supervision (260 timer + praksis supervision 320 timer) (Foregår i Danmark)
 • Emne 5: Personlig og professionel udvikling
 • Emne 6: Værdier og relationer
 • Emne 7: Videnskabelige teorier
 • Emne 8: Forskningsmetode
 • Emne 9: Masterafhandling

 Ved optagelse: Praksis, supervision og opgavevejledning, delvis individuelt og delvist i gruppe.

 • Praksis og supervision foregår i Danmark - af
  supervisorer og masteropgavevejledere godkendt
  af Københavns Professionshøjskole i samarbejde
  med University College Diakonhjemme, Oslo.
 • Praksis og supervision på masteruddannelsen afholdes med modregning af de timer, der er lagt på diplomuddannelsen i familieterapi.
 • Masterafhandling foregår i Danmark og foregår i relation til det valgte emne.

Litteratur

Obligatorisk læsning er 6000 sider faglig litteratur. Derudover kan du vælge 3000 siders litteratur i forbindelse med masteropgaven.
 

Obligatorisk undervisning

Der forventes: 
 • 80% fremmøde til undervisningen
 • 100% fremmøde til praksis og supervision

Eksamens- og vurderingsformer

Studiet har varierende eksamensformer. Vurderingen er underlagt University College Diakonhjemmets studieordning og studie og eksamen er baseret på;
 • arbejdskrav
 • studiet af de forskellige emner
 • projektplan
 • masteropgave
 • dokumentation af klinisk praksis
 • dokumentation af supervision

Få mere information om studieprogrammet.