Genveje


Master i udsatte børn og ungeMaster i udsatte børn og unge

Master i udsatte børn og unge er en 2-årig deltidsuddannelse med fokus på faglig ledelse og vidensbasering af det sociale arbejde med udsatte børn og unge.

Master i Udsatte Børn og Unge udbydes af Aalborg Universitet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole i København. Nogle år udbydes uddannelsen med afholdelse i Aalborg og nogle år med afholdelse i København. Se mere om uddannelsen på Aalborg Universitets hjemmeside, hvor du også tilmelder dig.
Med masteruddannelsen i udsatte børn og unge styrker og videreudvikler du kvaliteten af dit sociale arbejde i forhold til udsatte børn og unge. Uddannelsen bygger på tidens krav om vidensbasering af det sociale arbejde. Der er på fokus på, hvordan styring, faglig ledelse og udvikling kan bidrage til at kvalificere en socialfaglig eller socialpædagogisk praksis, hvor der arbejdes inden for servicelovens bestemmelser om udsatte børn og unge.

Hvem er uddannelsen for?

Masteruddannelsen retter sig først og fremmest mod de kommunale børne- og familieafdelinger, der beskæftiger sig med myndighedssagsbehandling på børne- og familieområdet. Det kan være Børne- og familiechefer, faglige ledere og teamledere, faglige konsulenter eller erfarne sagsbehandlere, der fungerer som fyrtårne eller faglige sparringspartnere for sagsbehandlerne – både generelt i forhold til børne- og ungeområdet, men også specifikt i forhold til konkrete sager. 

Uddannelsen retter sig også mod leverandører på børne- og ungeområdet – både kommunale og private. Det kan være ledere af leverandørområdet i kommunerne, ledere af opholdssteder og døgninstitutioner, eller det kan være medarbejdere, der i det daglige arbejde har et tæt samarbejde med ledere og sagsbehandlere i børne- og familieafdelingen i kommunen.

Endelig kan uddannelsen være velegnet for undervisere i udsatte børn og unge.