Genveje


Master i vidensbaseret socialt arbejdeMaster i vidensbaseret socialt arbejde

Masteruddannelsen i vidensbaseret socialt arbejde giver kompetencer til at udvikle og styrke kvaliteten i socialt arbejde på et forskningsbaseret grundlag.

Master i videnbaseret socialt arbejde udbydes af Aalborg Universitet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole i København. Nogle år udbydes uddannelsen med afholdelse i Aalborg og nogle år med afholdelse i København. Se mere om uddannelsen på Aalborg Universitets hjemmeside, hvor du også tilmelder dig.

Som studerende opnår du videregående teoretisk viden om og færdigheder i selvstændigt at gennemføre og formidle praksisnære udviklingsprojekter og nye løsningsmodeller. På uddannelsen er der et særligt fokus på udvikling af det borgernære, sociale arbejde.

På uddannelsen kombineres problemorienteret, forskningsbaseret undervisning med udvikling af egen praksis. Du vil møde varierede og involverende undervisningsformer og kommer til at arbejde selvstændigt – individuelt og i grupper. Vi lægger vægt på at understøtte dine muligheder for dybdegående læring og målrettethed i forløbet.

Hvem er uddannelsen for?

Målgruppen er professionelle socialarbejdere ansat i offentlige, private og frivillige organisationer, som vil agere som frontløbere for udviklingen af vidensbaseret socialt arbejde. Du arbejder med og er optaget af at udvikle det borgernære sociale arbejde. Uddannelsen er relevant for professionelle socialarbejdere inden for alle områder f.eks. beskæftigelsesområdet, børne- og ungeområdet, handicap- og ældreområdet, socialpsykiatri, voksenområdet (socialt udsatte) osv. Du kan være ansat i en offentlig forvaltning eller institution, i en privat virksomhed eller institution, i en frivillig organisation eller i en anden institution, hvor der er fokus på vidensbaseret socialt arbejde.

Uddannelsen er et 2-årigt deltidsstudium. Det samlede forløb svarer til 1 års fuldtidsstudium. Det forventes, at du studerer på halv tid, og der tages hensyn til dette i undervisningen.