Genveje


Kompetenceløft til reformen

Individuelt sammensat forløb, der styrker på tværs

ErhvervspædagogikErhvervspædagogik

Erhvervsuddannelsesreformen kræver nye organiseringsformer og kompetencer hos både ledelse og undervisere. Vi kan hjælpe jer med faglig opkvalificering og støtte den udvikling, som I allerede er i gang med.

Vi har lang erfaring med at tilrettelægge uddannelse i et tæt samarbejde med skolerne og kan bl.a. hjælpe med skræddersyede, fleksible løsninger af alle vores moduler. Særlig med fokus på digitalisering, undervisningsdifferentiering, forandringsprocesser, praksisrelatering og transfer. 

Vi ved, hvordan erhvervsskolereformen påvirker dagligdagen på skolerne. Når vi udvikler et forløb sammen med jer, trækker vi både på vores erfaring med praksisnær udvikling og på den nyeste viden inden for erhvervspædagogik, så vi sammen styrker reformarbejdet på erhvervsskolerne. 

Et forløb tager typisk udgangspunkt i et enkelt modul i diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, men er tilpasset de enkelte skoler, så forløbet matcher jeres pædagogiske strategi og kompetenceudviklingsbehov. 

 • Fleksibel tilrettelæggelse: heltids- og deltidsforløb med udgangspunkt i jeres behov
 • Fleksibel form: blended learning, ren fjernundervisning, eksperimentbaseret læring, digitale teknologier  
 • Organisatorisk udvikling: samlede løsninger hvor kompetenceudviklingen understøtter organisatorisk udvikling på skolen
Vis mere

Godt at vide

 • Hvilke typer skræddersyede ydelser leverer KP?

  Københavns Professionshøjskoles efter- og videreuddannelser forholder sig offensivt til den virkelighed, vi står i. 

  De senere års reformer har fx vist, at der i stigende grad er behov for en tværorganisatorisk tilgang til efter- og videreuddannelse, når løsningerne skal svare til de behov for udvikling af organisationer og institutioner, som opstår af den enkelte reform.

  Det tværfaglige element er derfor et vigtigt element i mange af de efter- og videreuddannelsesforløb, Københavns Professionshøjskole udvikler i samarbejde med kunderne.

  Ydelser, der ofte indgår i skræddersyede og tilpassede løsninger er:

  • Diplommoduler
  • Akademimoduler
  • Kurser
  • Workshops
  • Sparring - fx. team, ledelse, skyggesparring
  • Coaching
 • Hvordan er processen typisk omkring et skræddersyet forløb?

   

  Tæt samarbejde om et skræddersyet uddannelsesforløb sikrer organisatorisk forankring. Desuden giver det os mulighed for at justere på forløbet undervejs, når vi i fællesskab bliver klogere på, hvad der virker. Dialog er altafgørende. Derfor tegner vi ikke et ideelt forløb på forhånd, men sammensætter aktiviteterne sammen med jer, så vi bedst muligt møder jeres specifikke behov.

 • Hvem skal vi kontakte?

  Københavns Professionshøjskole leverer efter- og videreuddannelse til et bredt spektrum af faglige områder inden for offentlig velfærd. Under vores faglige områder kan du læse mere om vores kompetencer og erfaringer i forhold til at levere kompetenceudvikling, og du finde de relevante konsulenter, som du kan kontakte. 

  Find kontaktpersoner inden for:

  Beskæftigelse
  Det sociale område
  Erhvervspædagogik
  Forvaltning, skat og administration
  Grundskole
  Ledelse
  Psykiatri
  Sundhed og ernæring
  Teknologi

Kontakt os