Genveje


TeknologiTeknologi

I tæt samarbejde med jer afdækker vi udviklings- og løsningsmuligheder og designer et individuelt forløb, der passer til arbejdet i laboratoriet.

I et skræddersyet forløb tager vi afsæt i jeres aktuelle udfordringer og faglige behov. Igennem en tæt dialog med jer afdækker vi jeres specifikke behov for kompetenceudvikling. Sammen finder vi frem til de lærings- og undervisningsmodeller, der dels sikrer den enkelte medarbejders faglige løft og dels imødekommer jeres praktiske rammer og tilrettelæggelse af arbejdet, så kurser og uddannelse passer til vilkårene på jeres arbejdsplads. 

Vi tilbyder uddannelse i laboratoriearbejdets grundlæggende discipliner som forsøgsplanlægning og statistik kemisk analyseteknik. Men I kan også trække på vores specialviden med udgangspunkt i bestemte metoder og særligt apparatur.

Eksempler på skræddersyet uddannelse

 • Kompetenceudvikling i proteinkemi
  Vi har gennem en årrække kompetenceudviklet laboranter inden for specialiseret proteinkemi. Undervisningen afholdes hos jer og på tidspunkter, der tilgodeser jeres arbejdsgange, opgaver og processer.
 • QC og statistik

  Virksomheder, der har fået tilrettelagt uddannelser i QC og statistik oplever, at de har fået en styrket medarbejdergruppe, som efter uddannelsens afslutning arbejder kompetent med beregning og fortolkning af statistisk analyse.

  Gennem skræddersyede uddannelsesforløb bliver medarbejderne kvalificeret til i højere grad at kunne opstille forsøgsplaner selvstændigt og på den måde bidrage til bearbejdning og efterfølgende præsentation af forsøgsresultater.  

 • Rengøring af GMO-laboratorier

  Rengøring af GMO-laboratorier kræver en obligatorisk certificering, som vi kan tilbyde.

Kontakt