Genveje


Børn, unge og familier i sundhedsvæsenetBørn, unge og familier i sundhedsvæsenet

Der er stort fokus på tidligt at understøtte børn, unge og og gravides sundhed, udvikling og læring. En del kommuner og regioner er langt med samskabelse og med en stærk tværprofessionel indsats for at øge børn og unges trivsel fra graviditeten til voksenalderen. Andre kommuner overvejer, hvordan de bedst muligt arbejder videre med tidlig indsats.

Københavns Professionshøjskole kan hjælpe med at omsætte idéerne til konkrete intiativer, uanset hvor I er i processen. 

Vi bidrager til at løfte kvaliteten inden for sundhedssektoren og på tværs af sektorer ved at drøfte og kvalificere praksis og styrke jeres kompetencer gennem udviklingsprojekter, uddannelse, kurser og konferencer. VI har fokus på:

 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Brugerinddragelse
 • Familiedannelse
 • Børn og unge med almene og særlige behov

Vi har et stærkt fokus på tværprofessionelt samarbejde, som er helt centralt, når børn, unge og deres familier skal hjælpes gennem svære stadier i livet og sikres den bedst mulige behandling. 

Her kan du læse mere om 

Tidlig indsats og sammenhængende forløb

Inddragelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Godt at vide

 • Se aktuelle forløb og uddannelsesmoduler
 • Aktuelle konferencer og temadage

  7. november 2018: Temadag om amning

  I anledning af den nyeste udgivelse af Sundhedsstyrelsens Amning – en håndbog for sundhedspersonale, holder vi en tværfaglig temadag om kommunikation og tilrettelæggelse af ammevejledningen.

 • Designet kompetenceløft og konsulentydelser

  Har I behov for en sparringspartner på udviklingstiltag? 

  Vi har stærke fagprofessionelle kompetencer inden for: 

  • Projektsamarbejde, som inkluderer behovsafdækning, projektudvikling, projektledelse, fundraising via fondsmidler eller SATS-puljer
  • Konsulentbistand: facilitering, teamsparring, vejledning og supervision samt forsknings- og udviklingsarbejde
  • Tilpasset uddannelse

  Vi har som udgangspunkt to indgange til at udvikle uddannelsesforløb og kurser til jer.

  Et særligt tilrettelagt forløb
  Uddannelsesforløb, der er 100% tilpasset jeres behov og ønsker. Vi udvikler et uddannelses- og organisationsudviklingsforløb i tæt samarbejde med jer, og indholdet har fokus på de elementer, der skal til for at realisere jeres behov og ønsker. Det betyder, at der skal afsættes tid til forberedelsesfasen, så vi kan udvikle et forløb med stærk synergi mellem teori og praksis

  Tilpassede forløb
  Et kursus eller uddannelsesforløb fra vores eksisterende udvalg, som bliver tilpasset deltagernes organisation. Her målretter vi temaer, cases og problemstillinger i undervisningen præcis til jeres arbejdsplads. Det giver et fælles kompetenceløft, hvor I sammen opnår de opstillede mål for jeres arbejdsplads.


Kontakt os