Genveje


Partnerskab med Københavns Professionshøjskole giver løft i Københavns jobcentrePartnerskab med Københavns Professionshøjskole giver løft i Københavns jobcentre

Opgave

Københavns Kommune ønskede at investere systematisk i kompetenceudvikling af medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med det mål at reducere antallet af borgere på overførselsindkomst i København. Behovet for kompetenceudvikling udspringer bl.a. af, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har formuleret en ny strategi for indsatsen ”Strategi 2020”. 

Ønsket var fælles uddannelse og opkvalificering af medarbejdere med borger- og virksomhedskontakt for at understøtte ”Strategi 2020” som blandt andet indeholder et mere ensartet kompetenceniveau og højere kvalitet i arbejdet.

Løsning

Løsningen blev et omfattende uddannelsesforløb for ca. 1200 nuværende og kommende medarbejdere, der blev udviklet i tæt samarbejde med Beskæftigelses- og Integrations Forvaltningen.

Modulernes indhold og opbygning tog udgangspunkt i organisationens behov og var særligt tilrettelagt i forhold til den konkrete virkelighed i de københavnske jobcentre.  Holdene var sammensat med deltagere på tværs af job- og beskæftigelsescentre for at understøtte udviklingen af fælles faglighed og at styrke kendskabet på tværs.  

De overordnede faglige temaer i forløbet var styrket virksomhedsrettet indsats, kommunikation og samtalemetoder med jobperspektiv samt lovgivning.

Forløbene blev løbende kvalitetssikret, evalueret og justeret i tæt samarbejde med Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrations Forvaltning (BIF).  

Effekt

Medarbejdere og ledelse i BIF vil gennem uddannelsen:

  • Styrket virksomhedsrettet indsats og forståelse for virksomhedsperspektivet
  • Opnå fælles faglighed og styrke samarbejde samt kendskab på tværs i organisationen
  • Styrke samarbejde med borgere og virksomheder
  • Højne kvalitet i sagsbehandlingen, herunder formidling af afgørelser
  • Opleve et generelt fagligt løft, der kan kvalificere den daglige opgavevaretagelse

Kontakt os