Genveje


Mploy og Københavns Professionshøjskole understøtter "Flere skal med"Mploy og Københavns Professionshøjskole understøtter "Flere skal med"

"Flere skal med” er et centralt initiativ, der understøtter, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og personer på uddannelseshjælp og integrations-ydelse kommer godt i gang på arbejdsmarkedet i det omfang, de kan. Københavns Professionshøjskole arbejder sammen med Mploy i projektet.

Kompetenceløft på flere niveauer

Initiativet stiller nye krav til ledelse af indsatsen og til medarbejderne, der skal få initiativet til at leve i praksis. Jobformidlerne skal håndtere samtalen, formidlingsarbejdet og ikke mindst støtten til at fastholde jobbet og en fortsat udvikling. Samtidig skal medarbejderne have et indgående kendskab til arbejdsmarkedet og til jobfunktioner og jobåbninger, som passer til målgruppen.

Ekstra strøm til den jobrettede indsats 

Mange kommuner vil bruge ”Flere skal med” som anledning til generelt at få en mere jobrettet indsats for aktivitetsparate og langtidsledige. Mploy og Københavns Professionshøjskole er klar til at understøtte med uddannelse og støtte til implementering. 

I samarbejde med jer kan vi uddanne jobformidlerne, så de er bedst muligt rustet til opgaverne. Den store udfordring for jobformidleren bliver, at kunne koble borgernes kompetencer med virksomhedernes behov - og den opkvalificering kan vi hjælpe med. 

Vi tilbyder både et 5 dages kursusforløb og et kompetencegivende modul af 8 dages varighed. 

Uddannelsens hovedelementer er: 

  • Samtalen med fokus på vejen til et ordinært job
  • Kompetencer og CV som redskab til det rette match mellem jobsøgende og virksomhed
  • Udvikling i timetallet mod ordinært job
  • Målrettede praktikperioder og tværfaglige indsatser til støtte for jobmatchet og fastholdelsen i job
  • Udvikling af jobmarkedet for målgruppen: samarbejdet med virksomhederne omkring rekruttering til opgaver og funktioner, der passer til målgruppen.

Ledelse er et vigtigt element

Succes med initiativet ”Flere skal med” kræver også stærke ledelseskompetencer. Her kan svaret være et forløb for ledere eller hele ledergrupper, hvor alle arbejder målrettet med at videreudvikle implementeringskapaciteten og evnen til ledelse af forandringsprocesser.

Kontakt os