Genveje


Styrket læring med Flipped Learning i folkeskolenStyrket læring med Flipped Learning i folkeskolen

Med projektet ''Styrket læring med Flipped Learning i folkeskolen'' skaber Københavns Professionshøjskole, med støtte fra A.P. Møllerfonden, i samarbejde med en række kommuner en moderne didaktik, der inddrager de massive it-investeringer, som kommunerne de sidste år har lavet. Målet er elever, som lærer mere og er mere motiverede.

I samarbejde med København, Gribskov, Silkeborg og Vejen Kommune - samt VIA University College.  

Opgave

Forskningen peger på, at danske elever ikke er særligt avancerede brugere af it. Danske præstationer i PISA-undersøgelserne vidner ligeledes om, at læringspotentialet i naturfagene ikke udnyttes optimalt (UVM 2014), og at elevernes senere uddannelses- og karrierevalg bliver påvirket heraf. 

Løsning

Målet med samarbejdet er at styrke elevernes læring i naturfagene (senere i andre fag) med Flipped Learning som didaktiv metode, dette med udgangspunkt i de erfaringer Københavns Professionshøjskole, i samarbejde med en række kommuner, siden 2013 har opnået med FL i folkeskolen. 

Erfaringerne fra dette arbejde tyder på, at FL dels kan få elever til at forberede sig mere og bedre inden undervisningen og desuden være mere motiverede og læringsparate, når de møder op. Samtidig ses et potentiale i at få frigivet mere tid i undervisningen til at arbejde mere og på højere læringstaksonomiske niveauer. 

Projektet består af 4 overordnede elementer: 

  • Et 3+1+1 dages kursusforløb med fokus på praktisk og teoretisk tilgang til Flipped Learning (FL) som metode.
  • Supervision og selvrapporteringsdel, er for at sikre fastholdelse og videreudvikling af metoden hos den enkelte lærer og teams - tilknyttet igennem hele projektet. 
  • Særligt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb for skoleledelserne. 
  • Afrapportering og vidensdeling, både lokalt på den enkelte skole, i den enkelte kommune og nationalt.  

Effekt

Det konkrete mål for projektet er, gennem naturfagslærernes implementering af metoden FL i undervisningen, at styrke elevernes læring og udbytte af folkeskolens naturfag. Det er også et mål at sikre, at den enkelte naturfagslærer og teams bliver i stand til at fastholde og videreudvikle metoden. 

Jeg er efter kurset meget motiveret til at bruge FLIP-modellen i min undervisning, da jeg tit oplever at reflektionsniveauet i de små fag som geografi bliver overskygget af de teoretiske forklaringer og gennemgang af baggrundsviden. Geografi-timen i 9. klasse bliver klart opkvalificeret efter dette kursus.

Malene Thorup, Lærer, Strandvejsskolen Københavns Kommune